Bà Rịa Vũng Tàu - Tổng quan, Thông tin, Thị trường, Mua bán tỉnh BRVT

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cửa ngõ ra Biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa Vũng Tàu kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác bằng đường bộ, đường không và đường thủy.

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ở miền Đông Nam Bộ, toàn tỉnh có 2 thành phố trực thuộc tỉnh và 6 huyện. Trong đó được chia nhỏ thành 82 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 7 thị trấn, 24 phường và 50 xã). Tọa độ địa lý của tỉnh nằm ở 107000’01’’ đến 107034’18’’ kinh độ Đông và 10019’08’’ đến 10048’39’’ Vĩ độ Bắc.

Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ hướng ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ. Vị trí này cho phép hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển như: khai thác dầu khí trên biển, khai thác cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tấm biển. Có điều kiện phát triển tất cả các tuyến giao thông đường bộ, đường không, đường thủy, đường sắt và là một địa điểm trung chuyển đi các nơi trong nước và thế giới.

Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội như: khai thác dầu khí, khai thác và chế biến hải sản, khai thác cảng biển và vận tải biển... Ngoài ra, tỉnh còn là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. với 156 km bờ biển, những bãi tắm đẹp, cát dài thoai thoải, nước trong và sạch quanh năm. Gắn liền với các bãi tắm là các khu rừng nguyên sinh, vườn quốc gia Côn Đảo, diện tích là 6.043 ha, với hệ động, thực vật phong phú, và hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo.

1. Tổ chức, bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mấy thành phố ?

Bà Rịa Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính nằm trên đất liền trong đó có 2 thành phố là: Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa, 1 Thị xã Phú Mỹ và các huyện ở Bà Rịa Vũng Tàu gồm: huyện Long Điền, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ và một đơn vị hành chính hải đảo là huyện Côn Đảo.

Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Từ ngày 2 tháng 5 năm 2012, Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được chuyển đến thành phố Bà Rịa.

Đơn vị hành chính Thành phố Vũng Tàu:
Thành phố Vũng Tàu có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 16 phường: phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa và 1 xã: Long Sơn.

Đơn vị hành chính Thành phố Bà Rịa:
Thành phố Bà Rịa có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Kim Dinh, Long Hương, Long Tâm, Long Toàn, Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Nguyên, Phước Trung và 3 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.

Đơn vị hành chính Thị xã Phú Mỹ:
Thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.

Đơn vị hành chính huyện Long Điền:
Huyện Long Điền có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Long Điền, Long Hải và 5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước.

Đơn vị hành chính huyện Châu Đức:
Huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Ngãi Giao và 15 xã: Bàu Chinh, Bình Ba, Bình Giã, Bình Trung, Cù Bị, Đá Bạc, Kim Long, Láng Lớn, Nghĩa Thành, Quảng Thành, Sơn Bình, Suối Nghệ, Suối Rao, Xà Bang, Xuân Sơn.

Đơn vị hành chính huyện Xuyên Mộc:

Huyện Xuyên Mộc có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phước Bửu và 12 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng, Phước Tân, Tân Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc.

Đơn vị hành chính huyện Đất Đỏ:
Huyện Đất Đỏ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Đất Đỏ, Phước Hải và 6 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hội, Phước Long Thọ.

Đơn vị hành chính huyện Côn Đảo:
Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn khu dân cư, không có các cấp phụ thuộc như xã, phường hay thị trấn.

2. Lịch sử hình thành Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập năm nào ?
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo vừa giải thể và 3 huyện: Châu Thành, Long Đất và Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, thành lập thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo trên cơ sở đặc khu vừa giải thể. 

Lịch sử hình thành Thành phố Vũng Tàu

Lịch sử hình thành Thành phố Bà Rịa

Dưới thời nhà Nguyễn, Bà Rịa là phủ lỵ của phủ Phước Tuy, tỉnh Biên Hòa.
Năm 1876, thực dân Pháp thành lập hạt tham biện Bà Rịa trên cơ sở huyện Phước An thuộc phủ Phước Tuy của tỉnh Biên Hòa.
Năm 1900, các hạt tham biện lại đổi thành tỉnh; tỉnh lỵ tỉnh Bà Rịa đặt tại làng Bà Rịa, tổng An Phú Hạ. Thời Việt Nam Cộng hòa, tỉnh Phước Tuy được thành lập trên cơ sở tỉnh Bà Rịa cũ và thị xã Vũng Tàu. Lúc này, xã Phước Lễ vừa là quận lị quận Châu Thành Phước Tuy (sau đổi thành quận Long Lễ), vừa là tỉnh lỵ tỉnh Phước Tuy.
Sau năm 1975, xã Bà Rịa thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 8 tháng 12 năm 1982, xã Bà Rịa chuyển thành thị trấn Bà Rịa - thị trấn huyện lỵ huyện Châu Thành. Địa giới hành chính thị trấn Bà Rịa khi đó phía đông giáp xã Long Điền, huyện Long Đất, phía tây giáp xã Long Hương, phía bắc giáp xã Hòa Long, phía nam giáp đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.
Ngày 2 tháng 6 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 45-CP thành lập thị xã Bà Rịa trên cơ sở tách ra từ huyện Châu Thành và hoạt động từ ngày 15 tháng 8 năm 1994, gồm 5 phường: Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Toàn, Phước Trung (thành lập trên cơ sở giải thể thị trấn Bà Rịa cũ) và 3 xã: Long Hương, Hòa Long, Long Phước.
Ngày 22 tháng 10 năm 2002, chia xã Long Hương thành 2 phường: Long Hương và Kim Dinh.
Ngày 27 tháng 6 năm 2005, chia phường Phước Hưng thành phường Phước Hưng và xã Tân Hưng; chia phường Long Toàn thành 2 phường: Long Toàn và Long Tâm.
Ngày 16 tháng 4 năm 2007, thị xã Bà Rịa được công nhận là đô thị loại III.
Ngày 2 tháng 5 năm 2012, trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được chuyển từ thành phố Vũng Tàu về thị xã Bà Rịa.
Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP chuyển thị xã Bà Rịa thành thành phố Bà Rịa. Thành phố Bà Rịa có 8 phường và 3 xã như hiện nay.
Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2130/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lịch sử hình thành Thị xã Phú Mỹ
Tháng 10 năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lập tỉnh Phước Tuy gồm địa bàn tỉnh Bà Rịa và quần đảo Trường Sa. Vùng đất thị xã Phú Mỹ ngày nay tương ứng với tổng An Phú Tân, quận Châu Thành, tỉnh Phước Tuy.
Ngày 23 tháng 12 năm 1961, quận Đức Thạnh được thành lập trên cơ sở bốn xã tách từ quận Châu Thành. Năm 1962, quận Châu Thành đổi tên thành quận Long Lễ.
Từ tháng 2 năm 1976, chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam sáp nhập ba tỉnh gồm Biên Hòa, Phước Tuy và Long Khánh thành tỉnh Đồng Nai, đồng thời, các quận chuyển thành huyện. Hai quận Long Lễ và Đức Thạnh được hợp lại thành huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới thành lập.
Ngày 2 tháng 6 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 45-CP. Theo đó:
Thành lập huyện Tân Thành trên cơ sở tách các xã Phú Mỹ, Hội Bài, Phước Hòa, Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Châu Pha; khu kinh tế mới Tóc Tiên và 800 ha diện tích tự nhiên của thôn Phước Tân, thị trấn Bà Rịa thuộc huyện Châu Thành cũ
Chuyển xã Phú Mỹ thành thị trấn Phú Mỹ (thị trấn huyện lỵ huyện Tân Thành)
Chia xã Hắc Dịch thành 2 xã Hắc Dịch và Sông Xoài
Thành lập xã Tóc Tiên trên cơ sở khu kinh tế mới Tóc Tiên.
Huyện Tân Thành có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Phú Mỹ và 7 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Hội Bài, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tóc Tiên.
Ngày 9 tháng 12 năm 2003, chia xã Hội Bài thành 2 xã: Tân Hải và Tân Hòa, chia xã Phước Hòa thành 2 xã: Phước Hòa và Tân Phước.
Ngày 7 tháng 10 năm 2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 969/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng là đô thị loại IV.
Đến năm 2017, huyện Tân Thành có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phú Mỹ và 9 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước, Tóc Tiên.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14. Theo đó:
Thành lập thị xã Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tân Thành.
Chuyển thị trấn Phú Mỹ và 4 xã: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước thành 5 phường có tên tương ứng.
Sau khi thành lập, thị xã Phú Mỹ có 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872 người với 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.
Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1484/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Phú Mỹ là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đề án Thị xã Phú Mỹ lên thành phố ?
Thị xã Phú Mỹ có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, là đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh và của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữ vai trò chiến lược, được định hướng phát triển 5 mũi nhọn kinh tế của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; là địa bàn sở hữu nhiều điều kiện để phát triển kinh tế như: cụm cảng nước sâu Thị Vải-Cái Mép nằm trong top 19 cảng biển lớn nhất thế giới, có tốc độ tăng trưởng trong nhóm nhanh nhất thế giới; Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và bến cảng Cái Mép hạ lưu có quy mô khoảng 1.763 ha.
Ngày 12/4/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 24/11/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1484/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại III. Ngày 05/6/2020, Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, trong đó xác định mục tiêu tổng quát như sau: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của người dân; phấn đấu xây dựng Thị xã Phú Mỹ lên Thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển vào năm 2025”.
Căn cứ tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh được quy định tại Điều 5 và tiêu chuẩn của phường được quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15) thì thị xã Phú Mỹ đạt 11/11 tiêu chuẩn thành lập thành phố Phú Mỹ và 03 xã: Tân Hải, Tân Hòa và Tóc Tiên đạt 17/17 tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đảm bảo tiêu chuẩn là đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh. Việc thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường thuộc thành phố Phú Mỹ trên cơ sở nguyên trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hiện hữu là phù hợp với quy định hiện nay; đảm bảo đúng quy hoạch đã được phê duyệt (theo Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030) và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong tỉnh.
Do đó, việc xây dựng Đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường thuộc thành phố Phú Mỹ hiện nay là hết sức thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phú Mỹ nói riêng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung. Đây là tiền đề để thị xã tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí cao hơn, nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị và phát triển kinh tế xã hội tương xứng với vị thế, tiềm năng là trung tâm công nghiệp, cảng, dịch vụ, du lịch và là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lịch sử hình thành huyện Long Điền
Dưới thời nhà Nguyễn, địa bàn huyện Long Điền hiện nay tương ứng với tổng An Phú Thượng thuộc huyện Phước An, phủ Phước Tuy, tỉnh Biên Hòa. Lỵ sở huyện Phước An đặt tại An Điền (nay thuộc thị trấn Long Điền).
Đến thời Pháp thuộc, huyện Phước An được tách ra khỏi tỉnh Biên Hòa để thành lập tỉnh Bà Rịa, tổng An Phú Thượng lúc này thuộc tỉnh Bà Rịa.
Năm 1938, chính quyền thực dân Pháp thành lập quận Long Điền thuộc tỉnh Bà Rịa. Quận Long Điền có 8 tổng: An Phú Tân, An Phú Thượng, An Phú Hạ, Phước Hưng Thượng, Phước Hưng Trung, Phước Hưng Hạ, Nhơn Xương và Cơ Trạch.
Năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa sáp nhập tỉnh Bà Rịa với thị xã Vũng Tàu thành tỉnh Phước Tuy.
Ngày 3 tháng 1 năm 1957, các đơn vị hành chính của tỉnh Phước Tuy được sắp xếp lại. Long Điền lúc này là một quận thuộc tỉnh Phước Tuy, gồm 1 tổng: An Phú Thượng.
Sau năm 1975, chính quyền sáp nhập quận Long Điền và quận Đất Đỏ thành huyện Long Đất, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Long Đất thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới thành lập.
Ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP. Theo đó, chia huyện Long Đất thành hai huyện Long Điền và Đất Đỏ.
Sau khi thành lập, huyện Long Điền có 7.699,36 ha diện tích tự nhiên và 110.485 người với 7 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn và 5 xã trực thuộc như hiện nay.

Lịch sử hình thành huyện Châu Đức
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, địa bàn huyện Châu Đức hiện nay thuộc quận Đức Thạnh, tỉnh Phước Tuy.
Sau năm 1975, chính quyền sáp nhập quận Đức Thạnh với quận Long Lễ thành huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới thành lập.
Ngày 2 tháng 6 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định 45-CP. Theo đó:
Thành lập huyện Châu Đức trên cơ sở 8 xã: Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Ba, Suối Nghệ, Xuân Sơn, Bình Giã, Kim Long, Xà Bang và Láng Lớn; các khu kinh tế mới Suối Rao, Đá Bạc; ấp Sông Cầu, xã Hòa Long và ấp Phước Trung, xã Long Phước (huyện Châu Thành cũ)
Chuyển xã Ngãi Giao thành thị trấn Ngãi Giao (thị trấn huyện lỵ huyện Châu Đức)
Chia xã Kim Long thành 2 xã: Kim Long và Quảng Thành
Thành lập xã Suối Rao trên cơ sở khu kinh tế mới Suối Rao
Thành lập xã Đá Bạc trên cơ sở khu kinh tế mới Đá Bạc và ấp Phước Trung (xã Long Phước).
Khi mới thành lập, huyện Châu Đức có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Ngãi Giao và 11 xã: Bình Ba, Bình Giã, Đá Bạc, Kim Long, Láng Lớn, Nghĩa Thành, Quảng Thành, Suối Nghệ, Suối Rao, Xà Bang, Xuân Sơn.
Ngày 23 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/1999/NĐ-CP. Theo đó:
Thành lập xã Sơn Bình trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Xuân Sơn
Thành lập xã Bình Trung trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Bình Giã.
Ngày 22 tháng 10 năm 2002, thành lập xã Cù Bị trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Láng Lớn.
Ngày 24 tháng 12 năm 2004, thành lập xã Bàu Chinh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của thị trấn Ngãi Giao, một phần diện tích và dân số của xã Kim Long.
Huyện Châu Đức có 1 thị trấn và 15 xã như hiện nay.

Lịch sử hình thành huyện Xuyên Mộc
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, huyện Xuyên Mộc lúc bấy giờ là quận Xuyên Mộc thuộc tỉnh Phước Tuy, quận lỵ tại xã Xuyên Mộc.
Tháng 2 năm 1976, huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai, gồm 11 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng, Phước Bửu, Tân Lập và Xuyên Mộc.
Ngày 1 tháng 3 năm 1980, chuyển xã Tân Lập về huyện Châu Thành quản lý, nhưng đến năm 1982 lại chuyển về huyện Xuân Lộc quản lý (nay là 2 xã: Sông Ray và Lâm San thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
Huyện Xuyên Mộc có 10 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng, Phước Bửu và Xuyên Mộc.
Ngày 17 tháng 1 năm 1984, chia xã Phước Bửu thành 2 xã: Phước Bửu và Phước Tân.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới thành lập.
Ngày 30 tháng 10 năm 1995, chia xã Phước Bửu thành thị trấn Phước Bửu (thị trấn huyện lỵ huyện Xuyên Mộc) và xã Phước Thuận
Ngày 22 tháng 10 năm 2002, chia xã Bàu Lâm thành 2 xã: Bàu Lâm và Tân Lâm.
Huyện Xuyên Mộc có 1 thị trấn và 12 xã như hiện nay.

Lịch sử hình thành huyện Đất Đỏ
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, Đất Đỏ là một quận thuộc tỉnh Phước Tuy.
Sau năm 1975, chính quyền sáp nhập quận Đất Đỏ và quận Long Điền thành huyện Long Đất, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Long Đất thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới thành lập và đến ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP, theo đó, chia huyện Long Đất thành 2 huyện: Long Điền và Đất Đỏ.
Sau khi thành lập, huyện Đất Đỏ có 18.957,63 ha diện tích tự nhiên và 62.830 người với 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 8 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hải, Phước Hội, Phước Long Thọ và Phước Thạnh (trung tâm huyện).
Ngày 11 tháng 12 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2006/NĐ-CP. Theo đó:
Thành lập thị trấn Đất Đỏ (thị trấn huyện lỵ huyện Đất Đỏ) trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Phước Thạnh và một phần diện tích, dân số của xã Phước Long Thọ
Thành lập thị trấn Phước Hải trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phước Hải.
Huyện Đất Đỏ có 2 thị trấn và 6 xã như hiện nay.

Lịch sử hình thành huyện Côn Đảo
Căn cứ vào các kết quả khảo cổ học, các nhà nghiên cứu cho rằng Côn Đảo đã có sự hiện diện của con người từ thời tiền sử qua các di vật công cụ tạo tác, được xác định ở vào khoảng giữa sơ kỳ thời đại Kim khí và có quan hệ mật thiết với di vật gốm thời tiền Sa Huỳnh sớm ở Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Nằm cách xa đất liền, nhưng do nằm ở vị trí thuận lợi trên đường hàng hải nối liền Âu-Á nên Côn Đảo sớm được người phương Tây biết đến. Những ghi chép ban đầu của một thương gia thương nhân Ả Rập sống ở thế kỷ thứ IX là Soleyman (hay Sulaymân), được các tài liệu Pháp dẫn lại, có ghi nhận một quần đảo có tên gọi là Sender-Foulat (hoặc Cundur-fũlát) nằm ở vùng biển phía Nam Trung Hoa. Theo học giả người Pháp Gabriel Ferrand: Cundur-fũlát là cách đọc cổ, Sundur-fũlát là cách đọc hiện đại; có nghĩa là những hòn đảo trái bí (les iles de la courge) trong tiếng Mã Lai. Ông cũng khẳng định đó chính là đảo Poulo Condore, tọa lạc tại địa điểm cách đồng bằng sông Mékong bốn mươi dặm về phía Nam; tương ứng vị trí quần đảo Côn Đảo ngày nay.
Trong tác phẩm Marco Polo du ký, thương gia người Ý Marco Polo có ghi chép vào năm 1294, đoàn thuyền buôn 14 chiếc của ông trên đường từ Trung Hoa về nước bị một cơn bão nhấn chìm mất 8 chiếc; số còn lại đã dạt vào trú tại Côn Đảo, được ông ghi nhận với tên gọi Poulo Condore.
Giai đoạn thế kỷ XV-thế kỷ XVI: có rất nhiều đoàn du hành của châu Âu ghé qua thăm Côn Đảo.
Cuối thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XVIII: các nhà tư bản Anh, Pháp đã bắt đầu để ý đến các nước phương Đông. Nhiều lần các công ty của Anh, Pháp cho người tới Côn Đảo điều tra, dò xét tình hình mọi mặt với dụng ý chiếm Côn Đảo.
Năm 1702, tức năm thứ 12 đời Chúa Nguyễn Phúc Chu, đích thân giám đốc Công ty Đông Ấn của Anh chỉ huy quân đổ bộ lên Côn Đảo, xây dựng pháo đài và cột cờ.
Sau 3 năm, vào ngày 3 tháng 2 năm 1705 thì xảy ra cuộc nổi dậy của lính Macassar (lính người Sulawesi). Đoàn quân Anh phải rời bỏ Côn Đảo.
Ngày 28 tháng 11 năm 1783, trong chuyến đem vương tử Cảnh và vương ấn của Chúa Nguyễn Ánh về Pháp, Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) tự đứng ra đại diện cho Nguyễn Ánh để ký với Bá tước De Mantmarin (đại diện cho vua Louis XVI của Pháp) một hiệp ước tên gọi là Hiệp ước Versailles. Đây là văn kiện đầu tiên nhượng cho Pháp chủ quyền cửa biển Touron và quần đảo Côn Lôn. Đổi lại, Pháp sẽ giúp Nguyễn Ánh 4 tàu chiến, 1.200 lính, 200 pháo thủ, 250 người lính Phi để chống lại nhà Tây Sơn. Cách mạng Pháp nổ ra khiến nước này không thực hiện được cam kết trên.
Tương truyền trong đợt thứ 3 bị Tây Sơn truy sát thì Nguyễn Ánh và thuộc hạ đã trốn ra Côn Lôn. Ông sống ẩn dật mấy tháng trời ở đây. Vì thế, hiện nay ở đảo Côn Sơn có một ngọn núi cao gọi là núi Chúa; ở làng An Hải có đền thờ thứ phi của Nguyễn Ánh là Hoàng Phi Yến và ở làng Cỏ Ống có Miếu Cậu thờ Hoàng tử Cải con của thứ phi Hoàng Phi Yến.
Vào thời Gia Long, theo Đại Nam nhất thống chí thì Côn Đảo thuộc quyền quản hạt của đạo Cần Giờ, trấn Phiên An, tổng trấn Gia Định (Gia Định thành).
Đến năm Minh Mạng 20 (1839) thì Côn Đảo được chuyển sang thuộc tỉnh Vĩnh Long của Nam Kỳ Lục tỉnh.
Năm 1822, đại sứ nước Anh John Crawfurd trên hành trình đi sứ Xiêm và Cochin China Việt Nam đã ghé thăm và khám phá Côn Đảo.

Thời Pháp thuộc
Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng, chiếm đóng bán đảo Sơn Trà và chuẩn bị đánh Huế.
Tháng 4 năm 1861, Pháp đánh chiếm Định Tường. Chính trong thời gian này, Pháp khẩn cấp đặt vấn đề chiếm đóng Côn Đảo vì sợ Anh chiếm mất vị trí chiến lược quan trọng này.
Vào lúc 10 giờ sáng, ngày 28 tháng 11 năm 1861, Thủy sư đô đốc Hải quân Pháp là Louis Adolphe Bonard hạ lệnh cho tàu thông báo Norzagaray đến chiếm Côn Đảo, thượng cờ Pháp.
Trung úy Hải quân Pháp Lespès Sebastien Nicolas Joachim lập biên bản "Tuyên cáo chủ quyền" của Pháp tại Côn Đảo.
Ngày 14 tháng 1 năm 1862, chiếc tàu chở hàng Nievre đưa một số nhân viên ra đảo. Những người này có nhiệm vụ tìm vị trí thuận lợi dựng tạm hải đăng Côn Đảo nhằm chống chế nếu có nước nào phản kháng hành động tuyên bố chủ quyền.
Ngày 5 tháng 6 năm 1862, triều đình Huế ký Hòa ước Nhâm Tuất với Pháp. Khoản 3 của Hoà ước ghi rõ rằng nhà Nguyễn phải nhượng hoàn toàn chủ quyền Côn Lôn cho Hoàng đế Pháp. Nguyễn (2012) cho rằng, sở dĩ Pháp ép triều đình Huế là do Anh phản đối việc Pháp chiếm Côn Lôn năm 1861. Lý lẽ của Anh là, Pháp chiếm đảo dựa theo một hiệp ước vốn dĩ không được thi hành (tức Hiệp ước Versailles năm 1783).

Thời Việt Nam Cộng hoà
Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh số 143-NV công bố danh sách các đơn vị hành chính Nam Việt, trong đó có tỉnh Côn Sơn.
Ngày 24 tháng 4 năm 1965, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tỉnh Côn Sơn thành Cơ sở Hành chính Côn Sơn trực thuộc Bộ Nội vụ. Chức tỉnh trưởng được đổi thành đặc phái viên hành chính.
Ngày 1 tháng 5 năm 1975, quân Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp quản Côn Đảo.

Tóm lược lịch sử hành chính
Trước thời Pháp thuộc, Côn Đảo thuộc tỉnh Hà Tiên, sau đổi cho tỉnh Vĩnh Long quản lý.
Ngày 16 tháng 5 năm 1882, Tổng thống Pháp Jules Grévy ký sắc lệnh công nhận quần đảo Côn Lôn là một quận của Nam Kỳ.
Tháng 9 năm 1954, dưới chính quyền Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Ngô Đình Diệm tiếp tục chế độ nhà tù của Pháp và đổi tên quần đảo Côn Lôn thành hải đảo Côn Sơn.
Ngày 22 tháng 10 năm 1956, dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh số 143/NV đổi tên các tỉnh thành Nam Việt, trong đó thành lập tỉnh Côn Sơn.
Ngày 24 tháng 4 năm 1965, tỉnh Côn Sơn đổi thành Cơ sở hành chính Côn Sơn, trực thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa. Chức Tỉnh trưởng được đổi thành Đặc phái viên hành chính.
Ngày 1 tháng 11 năm 1974, dưới thời Đệ Nhị Cộng hòa Việt Nam của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Cơ sở hành chính Côn Sơn đổi tên thành thị xã Phú Hải thuộc tỉnh Gia Định. Các trại tù đều được ghép thêm chữ Phú: Trại I thành Trại Phú Thọ, Trại II thành Trại Phú Sơn, Trại IV thành Trại Phú Tường, Trại V thành Trại Phú Phong, Trại VI thành Trại Phú An, Trại VII thành Trại Phú Bình và Trại VIII thành Trại Phú Hưng. Giai đoạn này số tù nhân lên đến 8.000 người.
Ngày 18 tháng 9 năm 1976, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 164-CP thành lập huyện Côn Sơn trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 15 tháng 1 năm 1977, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ 2 ban hành nghị quyết phê chuẩn việc đổi tên huyện Côn Sơn thành huyện Côn Đảo và sáp nhập huyện Côn Đảo vào tỉnh Hậu Giang.
Ngày 30 tháng 5 năm 1979, huyện Côn Đảo sáp nhập với thị xã Vũng Tàu và xã Long Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai để thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc trung ương[18]. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, Côn Đảo được chuyển thành quận trực thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo giải thể, Côn Đảo trở thành huyện thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như hiện nay.
Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn khu dân cư, không có các cấp phụ thuộc như xã, phường hay thị trấn.

3. Vị trí địa lý, diện tích, dân số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bảng thống kê diện tích, dân số, mật độ dân số, đơn vị hành chính Bà Rịa Vũng Tàu

STT Thể loại hành chính Tên gọi Diện tích
(km²)
Dân số
(người)
Mật dộ dân số (người/ km²) Đơn vị hành chính cấp xã - phường - thị trấn
1 Thành phố Bà Rịa 90,9 205.200 2.257 8 phường: Kim Dinh, Long Hương, Long Tâm, Long Toàn, Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Nguyên, Phước Trung
3 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng
2 Thành phố Vũng Tàu 141.1 450.000 3.189 16 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam
1 xã: Long Sơn
3 Thị xã Phú Mỹ 337,6 128.200 380 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước
5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên
4 Huyện Châu Đức 420,6 143.300 341 1 thị trấn: Ngãi Giao
15 xã: Bàu Chinh, Bình Ba, Bình Giã, Bình Trung, Cù Bị, Đá Bạc, Kim Long, Láng Lớn, Nghĩa Thành, Quảng Thành, Sơn Bình, Suối Nghệ, Suối Rao, Xà Bang, Xuân Sơn
5 Huyện Côn Đảo 76,2 7.200 80 Không phân chia đơn vị hành chính cấp xã
6 Huyện Đất Đỏ 189,6 69.500 367 2 thị trấn: Đất Đỏ & Phước Hải
6 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hội, Phước Long Thọ
7 Huyện Long Điền 77 125.200 1.626 2 thị trấn: Long Điền & Long Hải
5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước
8 Huyện Xuyên Mộc 642,2 134.400 209 1 thị trấn: Phước Bửu
12 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng, Phước Tân, Tân Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc

 

Vị trí địa lý, diện tích, dân sốmật độ dân số Thành phố Vũng Tàu

Vị trí địa lý, diện tích, dân số Thành phố Bà Rịa

Vị trí địa lý Thành phố Bà Rịa

Địa giới hành chính thành phố Bà Rịa:

Phía Đông giáp huyện Đất Đỏ

Phía Đông Nam giáp huyện Long Điền

Phía Tây và Tây Bắc giáp thị xã Phú Mỹ

Phía Nam giáp thành phố Vũng Tàu

Phía Bắc giáp huyện Châu Đức.

Diện tích, dân số, mật độ dân số Thành phố Bà Rịa: 

Diện tích Thành phố Bà Rịa: 91,5 (km2)

Dân số Thành phố Bà Rịa: 205.192 (người)

Mật độ dân số Thành phố Bà Rịa: 2.243 (người/km2)

 

Vị trí địa lý, diện tích, dân số Thị xã Phú Mỹ

Vị trí địa lý Thị xã Phú Mỹ

Thị xã Phú Mỹ nằm ở phía tây của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức

Phía tây giáp huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Phía nam giáp thành phố Vũng Tàu và vịnh Gành Rái

Phía bắc giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Diện tích, dân số, mật độ dân số Thị xã Phú Mỹ

Diện tích Thị xã Phú Mỹ: 333,84 (km2)

Dân số Thị xã Phú Mỹ: 207.688 (người)

Mật độ dân số Thị xã Phú Mỹ: 622 (người/km2)

 

Vị trí địa lý, diện tích, dân số huyện Long Điền

Vị trí địa lý huyện Long Điền:

Huyện Long Điền nằm ở ven biển phía nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp huyện Đất Đỏ

Phía tây giáp thành phố Vũng Tàu

Phía nam giáp biển Đông

Phía bắc giáp thành phố Bà Rịa.

Diện tích, dân số, mật độ dân số huyện Long Điền

Diện tích huyện Long Điền: 77 (km2)

Dân số huyện Long Điền: 140.485 (người)

Mật độ dân số huyện Long Điền: 1.825 (người/km2)

 

Vị trí địa lý, diện tích, dân số huyện Châu Đức

Vị trí địa lý huyện Châu Đức:

Huyện Châu Đức nằm ở phía bắc của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc

Phía tây giáp thị xã Phú Mỹ và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Phía nam giáp thành phố Bà Rịa và huyện Đất Đỏ

Phía bắc giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Diện tích, dân số, mật độ dân số huyện Châu Đức

Diện tích huyện Châu Đức: 422,6 (km2)

Dân số huyện Châu Đức: 143.306 (người)

Mật độ dân số huyện Châu Đức: 339 (người/km2)

 

Vị trí địa lý, diện tích, dân số huyện Xuyên Mộc

Vị trí địa lý huyện Xuyên Mộc:

Huyện Xuyên Mộc có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Phía tây bắc giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Phía đông giáp huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Phía nam giáp Biển Đông

Phía tây giáp huyện Châu Đức, Đất Đỏ.

Diện tích, dân số, mật độ dân số huyện Xuyên Mộc

Diện tích huyện Xuyên Mộc: 640,9 (km2)

Dân số huyện Xuyên Mộc: 162.356 (người)

Mật độ dân số huyện Xuyên Mộc: 253 (người/km2)

 

Vị trí địa lý, diện tích, dân số huyện Đất Đỏ

Vị trí địa lý huyện Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ nằm ở ven biển phía đông nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc và biển Đông

Phía tây giáp huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa

Phía nam giáp biển Đông

Phía bắc giáp huyện Châu Đức.

Diện tích, dân số, mật độ dân số huyện Đất Đỏ

Diện tích huyện Đất Đỏ: 189,6 (km2)

Dân số huyện Đất Đỏ: 76.659 (người)

Mật độ dân số huyện Đất Đỏ: 1.825 (người/km2)

 

Vị trí địa lý, diện tích, dân số huyện Côn Đảo

Vị trí địa lý huyện Côn Đảo:

Côn Đảo là một quần đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ, Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý theo đường biển. Nơi gần Côn Đảo nhất trên đất liền là xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cách 40 hải lý.

Diện tích, dân số, mật độ dân số huyện Côn Đảo

Diện tích huyện Côn Đảo: 76 (km2)

Dân số huyện Côn Đảo: 8.360 (người)

Mật độ dân số huyện Côn Đảo: 110 (người/km2)

4. Thủy văn, khí hậu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Khí hậu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu có khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân thành hai mùa rõ rệt trong năm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, với gió mùa Tây Nam. Mùa khô diễn ra từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, với gió mùa Đông Bắc.

Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27°C, với mức thấp nhất khoảng 26,8°C và mức cao nhất khoảng 28,6°C. Bà Rịa Vũng Tàu có lượng nắng rất lớn, trung bình hàng năm khoảng 2.400 giờ. Lượng mưa trung bình là 1.500 mm. Vùng này ít bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

5. Kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn thực hiện nhất quán quan điểm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, có chọn lọc. Công nghiệp duy trì vai trò là trụ cột lớn nhất trong các ngành kinh tế mũi nhọn, đa phần dự án đầu tư trong 5 năm trở lại đây vào địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều sử dụng công nghệ hiện đại, sản phẩm làm ra có chất lượng và sức cạnh tranh tốt trên thị trường. Đồng thời có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm công nghiệp. Một số ngành hiện đang sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong cả nước như thép, xi măng, đóng tàu... Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có quy hoạch phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ để tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Giai đoạn 2020-2025, Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định tiếp tục lựa chọn các dự án công nghiệp lớn, công nghệ hiện đại, không thâm dụng lao động, tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và các dự án công nghiệp hỗ trợ.Ngành công nghiệp Thành phố Vũng Tàu
Các khu công nghiệp tại Tp Vũng Tàu:
KCN Long Sơn
KCN Đông Xuyên
Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn

Ngành công nghiệp Thành phố Bà Rịa
Các khu công nghiệp tại Tp Bà Rịa

KCN Hòa Long
Cụm công nghiệp Hòa Long
Địa chỉ : Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

KCN Kim Dinh
Địa chỉ : P.Kim Dinh –TP Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 100 ha
Chủ đầu tư: Công ty CP Tập Đoàn Khang Thông

Cụm công nghiệp Long Hương 1
Địa chỉ : Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô: 130 ha

Cụm công nghiệp Long Hương 2
Địa chỉ : Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô: 20 ha

Cụm công nghiệp Hồng Lam
Địa chỉ : Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô: 30 ha

Ngành công nghiệp Thị xã Phú Mỹ
Các khu công nghiệp tại Thị xã Phú Mỹ
KCN Phú Mỹ I
Địa chỉ: Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô: 954,4 ha
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I (IZICO)

KCN Phú Mỹ II
Địa chỉ : Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 620,6 ha
Chủ đầu tư: Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (IDICO)

KCN Phú Mỹ III
Địa chỉ : Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 942 ha
Chủ đầu tư: Công ty CP Thanh Bình – Phú Mỹ

KCN Mỹ Xuân A
Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 301 ha
Chủ đầu tư : Tổng công ty IDICO

KCN Mỹ Xuân A2
Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 312 ha
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa

KCN Mỹ Xuân B1 – CONAC
Địa chỉ : Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 226 ha
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng dầu khí (CONAC)

KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng

KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương
Địa chỉ : Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 200 ha
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Hùng

KCN Cái Mép
Địa chỉ : Tân Phước – Thị xã Phú Mỹ – Bà Rịa- Vũng Tàu
Quy mô: 670 ha
Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

Cụm công nghiệp Láng Lớn 1
Địa chỉ : Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 99 ha
Chủ đầu tư : Công ty S&P (Hàn Quốc)

Cụm công nghiệp Láng Lớn 2
Địa chỉ : Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: Chưa có số liệu
Chủ đầu tư : Công ty S&P (Hàn Quốc)

Cụm công nghiệp Hắc Dịch
Quy mô: 29,2 ha

Cụm công nghiệp Tóc Tiên
Quy mô: 35,92 ha

Cụm công nghiệp Boomin Vina
Quy mô: 50 ha
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Boomin Vina

Cụm công nghiệp Đá tẩy- Đá chẻ
Quy mô: 21 ha

Ngành công nghiệp huyện Long Điền
Các khu công nghiệp tại huyện Long Điền

Cụm công nghiệp Tam Phước 1

Địa chỉ : Tam Phước, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô: 75 ha

Cụm công nghiệp Tam Phước 2

Địa chỉ : Tam Phước, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô: 45 ha

Cụm công nghiệp Tam Phước 3
Địa chỉ : Tam Phước, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô: 30 ha

Cụm công nghiệp Long Điền 1
Địa chỉ : Huyện Long Điền , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 98 ha

Cụm công nghiệp Long Điền 2
Địa chỉ : Huyện Long Điền , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cụm công nghiệp Long Điền 3
Địa chỉ : Huyện Long Điền , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cụm công nghiệp An Ngãi
Quy mô: 43 ha

Ngành công nghiệp huyện Châu Đức

Các khu công nghiệp tại huyện Châu Đức
KCN Sonadezi Châu Đức
Địa chỉ : Xã Nghĩa Thành – Châu Đức – Bà Rịa- Vũng Tàu
Quy mô: 2288 ha
Chủ đầu tư: Công ty CP SONADEZI Châu Đức

KCN Đá Bạc
Địa chỉ: KCN Đá Bạc, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT
Tên chủ đầu tư:  Công ty cổ phần Đông Á Châu Đức
Quy mô: 295 ha

Cụm công nghiệp Kim Long
Địa chỉ: Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
Quy mô: Chưa có số liệu

Cụm công nghiệp Ngãi Giao
Địa chỉ: Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD TM Kim Cương
Quy mô: 30 ha

Ngành công nghiệp huyện Xuyên Mộc
Các khu công nghiệp tại huyện Xuyên Mộc

Cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu
Địa chỉ: xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I (Công ty IZICO)
Quy mô: 21,5 ha

Ngành công nghiệp huyện Đất Đỏ
Các khu công nghiệp tại huyện Đất Đỏ
KCN Đất Đỏ 1
Địa chỉ : Huyện Đất Đỏ,  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 496,22 ha
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phương Đông

Cụm công nghiệp Long Mỹ
Địa chỉ : Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 50 ha


Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dành 4.000 ha đất tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và TX Phú Mỹ để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng đưa vào hoạt động các vùng sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh cũng đã ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn, thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch phân khu chức năng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Đức. 

Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp như: đất đai, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, hỗ đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông sản, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong nước và quốc tế cũng được đẩy mạnh thực hiện.

Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng khu, vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực phát triển trang trại công nghệ cao trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại nông nghiệp, tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp liên kết sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm gia tăng thu nhập cho người dân.

Ngành nông nghiệp Thành phố Vũng Tàu
Ngành nông nghiệp Thành phố Bà Rịa
Ngành nông nghiệp Thị xã Phú Mỹ
Ngành nông nghiệp huyện Long Điền
Ngành nông nghiệp huyện Châu Đức
Ngành nông nghiệp huyện Xuyên Mộc
Ngành nông nghiệp huyện Đất Đỏ
Ngành nông nghiệp huyện Côn Đảo

Ngư nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ngành ngư nghiệp Thành phố Vũng Tàu
Ngành ngư nghiệp Thành phố Bà Rịa
Ngành ngư nghiệp Thị xã Phú Mỹ
Ngành ngư nghiệp huyện Long Điền
Ngành ngư nghiệp huyện Châu Đức
Ngành ngư nghiệp huyện Xuyên Mộc
Ngành ngư nghiệp huyện Đất Đỏ
Ngành ngư nghiệp huyện Côn Đảo

Ngành lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ngành sản xuất muối tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Gia súc
Gia cầm
Thú cưng
Cá kiểng
Ngành dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu
Dịch vụ du lịch
Dịch vụ kế toán

6. Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cổng thông tin tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
https://baria-vungtau.gov.vn/

Báo Bà Rịa Vũng Tàu
https://www.baobariavungtau.com.vn/

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
https://baria-vungtau.dcs.vn/

Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Radio đài Bà Rịa Vũng Tàu
FM 92 MHz: Tháng 8/2010 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài chuyển sang tần số FM 92 MHz. Đài phát sóng từ 5h đến 23h mỗi ngày.
Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bà Rịa - Vũng Tàu
https://www.brt.vn/

Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
BRT: Kênh Truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu phát sóng 24/24h hăng ngày trên các hạ tầng truyền dẫn.
VTVCab: Kênh 315
SCTV: Kênh 111
SCTV: Cáp Analog tại Bà Rịa – Vũng Tàu
HTVC: Kênh 40
VTC: Kênh 80
DVB–T2: Kênh 35
Viettel TV: Kênh 201
FPT: Kênh 116
MyTV – VNPT: Kênh 721
SDTV: Kênh 33, tần số 570 UHF
Vinasat 1 và Vinasat 2
Truyền hình OTT: HTVC, FPT Play, ClipTV, K+, Bà Rịa TV, MyTV, VTVCab ON, HTVC TVoD, VieON, TV360.

7. Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa điểm văn hóa, giải trí tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Về văn hóa, nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức trên địa bàn tỉnh như: Chuỗi các hoạt động chào đón Noel-Tết dương lịch tại thành phố Vũng Tàu; hoạt động chào đón Tết cổ truyền tại các địa phương; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI; các lễ hội truyền thống như Lễ hội Bà Phi Yến huyện Côn Đảo, Lễ hội Dinh Cô Long Hải, Lễ hội Trùng Cửu – Nhà lớn Long Sơn, Lễ hội Nghinh ông Thắng Tam. Các hoạt động này thể hiện được nét đặc sắc nét văn hóa, con người của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Ngoài ra nhiều hoạt đông của tỉnh trong năm nay được tổ chức như Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII miền Đông Nam bộ, Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách và phát triển văn hóa đọc toàn quốc…với hàng chục đoàn từ các tỉnh, thành phố tham dự đã góp phần vào việc phát triển du lịch của địa phương.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao góp phần không nhỏ trong việc thu hút nhân dân và du khách đến tham gia, thưởng thức. Phát triển du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh, du lịch vui chơi giải trí, du lịch thể thao là một trong số những giải pháp góp phần phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa các loại hình du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, tác động của các hoạt động văn hóa, thể thao đối với ngành du lịch chưa được như kỳ vọng của tỉnh.

Địa điểm văn hóa, giải trí Thành phố Vũng Tàu
Địa điểm văn hóa, giải trí Thành phố Bà Rịa
Địa điểm văn hóa, giải trí Thị xã Phú Mỹ
Địa điểm văn hóa, giải trí huyện Long Điền
Địa điểm văn hóa, giải trí huyện Châu Đức
Địa điểm văn hóa, giải trí huyện Xuyên Mộc
Địa điểm văn hóa, giải trí huyện Đất Đỏ
Địa điểm văn hóa, giải trí huyện Côn Đảo

Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch

Trong nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Bà Rịa – Vũng Tàu, việc đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được Tỉnh rất chú trọng đầu tư.

Từ lâu, Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương nổi tiếng về du lịch và du lịch cũng là một trong những trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Nghị quyết 24-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. trong đó đã xác định "Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế".

Để hiện thực hóa điều đó, không lỡ nhịp trong việc phát triển và nâng tầm trong thời gian tới so với các tỉnh, thành phố lân cận, các cấp chính quyền Bà Rịa – Vũng Tàu đang nỗ lực tìm giải pháp làm du lịch. Tỉnh cho rằng, cần chú trọng việc đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch; có chính sách thông thoáng trong việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng phát triển các khu vui chơi, giải trí, tăng số lượng điểm đến đặc sắc, mới lạ và độc đáo; phát triển các loại hình kinh tế đêm… Trong đó, việc đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đi liền với phát triển du lịch cũng đang được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư phát triển.

Về thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao đăng cai tổ chức hàng chục giải thi đấu thể thao quốc gia hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các giải thể thao theo hình thức xã hội hóa thu hút đông đảo các vận động viên tham gia thi đấu và các khán giả, du khách đến xem, cổ vũ (năm 2022 là 10 giải; năm 2023 là 17 giải), tiêu biểu như Giải vô địch cờ vua Quốc gia, Giải Việt giã Marathon Báo Tiền Phong năm 2022, Giải bóng rổ,….

Chính vì lẽ đó, về phía Sở Văn hóa - Thể thao, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là tại Nghị quyết lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định "Phát triển nhanh ngành du lịch theo hướng bền vững, chất lượng cao, đưa du lịch là một trong bốn trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh…", trong thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch sự kiện tổ chức hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023-2025

- Triển khai thực Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh gắn với công tác tu bổ, tôn tạo di tích, khai thác và phát huy các giá trị di tích; Xây dựng kế hoạch phát huy hiệu quả di sản phi vật thể quốc gia về Lễ hội Nghinh ông Thắng Tam, Lễ hội Dinh cô nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút du khách đến với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phát huy hoạt động Nhà bảo tàng tỉnh nhằm bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản các giá trị về di sản văn hóa của tỉnh, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của đông đảo công chúng và phục vụ phát triển du lịch của tỉnh; Phát huy hiệu quả hoạt động, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo thu hút Nhân dân và du khách.

Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, tiếp giáp tỉnh Đồng Nai ở phía Bắc, TP HCM ở phía Tây, tỉnh Bình Thuận ở phía Đông, còn phía Nam giáp biển Đông. Đây là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước nhờ vị trí thuận lợi, khí hậu ôn hòa, nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cho du khách...

Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu

Mùa du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong vùng ít có bão. Một năm hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, trời mát mẻ, mưa không dầm dề. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trời khá nóng. Thực tế bạn có thể du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu quanh năm, nhưng đẹp nhất từ tháng 3 đến tháng 9 nếu bạn muốn tắm biển, ghé thăm Côn Đảo.

Dọc biển Hồ Tràm có rừng phi lao xen lẫn với rừng tràm lâu năm. Hệ sinh thái rừng - biển được bảo tồn nguyên vẹn.

Thành phố Vũng Tàu

Chỉ cách TP HCM hơn 120 km, Vũng Tàu là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần yêu thích của du khách. Với diện mạo hướng ra biển, Vũng Tàu có nhiều bãi tắm nhỏ xinh xắn chạy vòng quanh thành phố. Bãi Tầm Dương hay Bãi trước nằm giữa núi Lớn và núi Nhỏ. Những quán café chạy dọc toàn bãi biển...

Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phố Bà Rịa

Thành phố Bà Rịa cách TP HCM 90 km về hướng Đông Bắc, cách thành phố Vũng Tàu 25 km về hướng Nam.

Núi Thị Vải

Đi từ Quốc lộ 51 đến thị trấn Phú Mỹ, bạn muốn đến núi Thị Vải thì rẽ trái khoảng 3 km để chạy theo đường mòn đến chân núi. Bạn có thể gửi xe ở nhà dân dưới chân núi và bắt đầu hành trình đi bộ trên những bậc thang được xây bằng đá hoa cương dẫn lên núi. Nơi đây còn có ba ngôi chùa chính là chùa Linh Sơn Liên Trì (chùa Hạ), chùa Linh Sơn Hồng Phúc (chùa Trung), và Linh Sơn Bửu Thiền (chùa Thượng).

Chỗ nghỉ chân trên núi Thị Vải
Chỗ nghỉ chân trên núi Thị Vải

Núi Dinh

Núi Dinh cách thành phố Bà Rịa khoảng 6 km, về hướng Bắc thuộc huyện Tân Thành. Núi có đỉnh cao 504 mét, với nhiều cảnh đẹp, chùa, am độc đáo nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ Quốc lộ 51 nhìn lên, núi trông như con voi khổng lồ nằm phủ phục, đầu quay về hướng biển. Bạn có thể chạy xe máy khoảng 10 phút là lên đến đỉnh.

Trên đỉnh có suối Tiên, suối Đá với năm hồ nước có thể tắm. Bên cạnh đó là căn cứ Núi Dinh - cơ sở cách mạng cho các đơn vị trực thuộc chiến trường Đông Nam bộ. Đỉnh núi Dinh còn có những ngôi chùa đẹp ẩn giữa những triền đá, nổi bật là chùa Hang, chùa đại Tùng Lâm, chùa Tây Phương... Quanh núi có khoảng 100 ngôi chùa, nổi tiếng nhất phải kể đến Chùa Phật Quang, Hang Tổ, Hang Dây Bí, Hang Mai, Bưng Lùng, Chùa Diệu Linh, Hang Dơi...

Địa đạo Long Phước

Địa đạo là một hệ thống ở cả 5 ấp trong xã: ấp Đông, ấp Tây, ấp Nam, Ấp Bắc và ấp Phước Hữu, xã Long Phước, cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng 7 km. Các cụm địa đạo được nối liền với nhau bởi đường xương sống, có hầm bí mật chứa lương thực dự trữ, các công sự chiến đấu để đánh trả địch.

Tháng 10/1949 lực lượng vũ trang cách mạng nhờ địa đạo đã chiến thắng cuộc càn quét của quân đội Pháp giữ vững ấp và cơ sở cách mạng. Vào tháng 4/1963, hệ thống địa đạo được khôi phục và phát triển thành thế liên hoàn vững chắc. Đường địa đạo xương sống cách mặt đất 2-3m, lòng cao 1,5 đến 1,6 m, rộng 60 - 70 cm.

Nhà Tròn Bà Rịa

Nhà Tròn - tên người dân TP Bà Rịa thường gọi tháp nước (tiếng Pháp Chatoau deau). Đầu thế kỷ 20, cùng với việc xây dựng nhà thờ và lập đồn điền cao su, người Pháp xây dựng Nhà Tròn để phục vụ cho bộ máy cai trị và binh lính.

 

Nhà Tròn cao 20 m, kiến trúc chính là bồn chứa nước hình tròn có mái che bằng tôn, đường kính hơn 7 m. Năm 1945, người Nhật lắp đặt một hệ thống còi hơi báo động gồm 6 cái dưới bồn nước hiện vẫn còn hoạt động được. Nhà Tròn được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1987 và hiện là nơi để người dân, du khách tham quan và tổ chức triển lãm. Điều đặc biệt khác là nơi đây có đàn chim én làm tổ.

Thị trấn Long Hải

Huyện Long Điền sở hữu bờ biển dài 14,7 km với nhiều bãi biển đẹp, cát trắng, thoải, biển sóng đều. Trong đó bãi tắm Long Hải nổi tiếng xưa nay với cảnh quan thiên nhiên từ mũi Kỳ Vân nhô ra biển. Tháng 10, 11 là lúc thích hợp nhất để đến thị trấn Long Hải để tắm biển, còn khoảng trước và sau Tết nguyên đán là mùa rừng anh đào nở rộ.

Núi Minh Đạm

Đây là ngọn núi gắn liền với lịch sử hào hùng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ chiến tranh. Từ chân núi, du khách men theo con đường trải nhựa ngoằn ngoèo sẽ lên tới đỉnh.

Trên đường đi, khoảng lưng chừng núi, bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh Long Hải với hình ảnh biển một bên, rừng một bên. Nhiều người thường cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy giữa sắc trời thu lá vàng, xanh xen lẫn, tô điểm thêm bởi những khóm hoa rừng đua nở.

Chùa Hòn Một

Chùa Hòn Một được xây dựng từ năm 1918 có mặt hướng biển, lưng tựa núi Minh Đạm, hút khách hành hương thập phương.

Bãi biển Long Hải

Bãi biển còn nhiều nét hoang sơ, sạch sẽ thích hợp cho các nhóm phượt cắm trại qua đêm để tận hưởng thiên nhiên trong lành, mát rượi.

Cát vàng nơi đây mịn trải dài, xen lẫn màu xanh của hàng dương yên tĩnh. Ngoài tắm biển, du khách còn có thể thỏa sức thưởng thức hải sản giá rẻ, tươi ngon vào những sớm tinh sương.

Bãi biển Dinh Cô

Nằm dưới chân điện Dinh Cô, bãi biển này cũng mang tên như vậy với cát vàng, mịn. Bãi cát ở đây rộng, phù hợp cho các hoạt động thể thao theo nhóm hay giải trí cuối tuần với lửa trại, ca hát, nhảy múa. Khi thủy triều xuống, nước biển lùi xa hơn, bạn sẽ nhìn thấy các loài nhuyễn thể và cá trong lớp cát mịn màng ngay dưới chân.

Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên

Tọa lạc dưới chân núi Minh Đạm và khai sơn năm 1987, thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên nằm trong không gian tu hành hòa quyện với thiên nhiên hùng vĩ. Nổi bật trong không gian xanh của núi rừng là tòa chính điện. Nơi này nằm dưới dãy núi mà sau lưng là những tảng đá với nhiều hình thù như đầu rắn, rùa được khắc chữ.

Thiền viên Trúc Lâm Chân Nguyên ở Long Hải - BRVTThiền viên Trúc Lâm Chân Nguyên ở Long Hải - BRVT

Thấp thoáng trong rừng là những chiếc am nhỏ bằng gỗ đơn sơ dành cho các vị sư đang tu hành tại đây. Điểm đặc biệt nhất là sự xuất hiện của hàng trăm con khỉ. Chúng xem chùa như chốn bình yên nên thường xuyên kéo đến. Đó cũng là lý do khiến nhiều người gọi nơi đây là chùa Khỉ.

Đèo Nước Ngọt

Nếu đã đến Long Hải, bạn không nên bỏ qua cung đường đèo Nước Ngọt, bám dọc ven biển với chiều dài 5 km luôn nhộn nhịp du khách vào những tháng cuối năm.

Đèo Nước Ngọt ở Bà Rịa Vũng Tàu

Điểm đặc biệt phải kể đến là rừng hoa anh đào nở rộ lưng chừng núi. Trước đây, loài hoa này được người Nhật Bản trồng trong những năm tháng chiến tranh. Theo thời gian, khu rừng trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Côn Đảo

Huyện Côn đảo là một quần đảo ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu. Quần đảo rộng 76 km2 này bao gồm 16 hòn đảo, lớn nhất là đảo Côn Sơn. Côn Đảo cách Vũng Tàu 185 km, cách TP HCM 230 km, cách Cần Thơ khoảng 83 km. Bên cạnh du lịch tâm linh, hướng về cội nguồn, nhiều du khách đang biết đến Côn Đảo là thiên đường nghỉ dưỡng, điểm phượt lý thú còn nhiều điều khám phá.

Du lịch Côn đảo BRVT

Hồ Tràm

Hồ Tràm là điểm nằm giữa đoạn đường từ TP HCM đến Mũi Né - Phan Thiết (Bình Thuận). Một phần do thói quen và sự thuận tiện, hiếm ai chọn đi đường ven biển vì xa nên đoạn đường này thường vắng vẻ, ít xe qua lại. Nhưng cũng vì lẽ đó, đường dọc bờ biển Hồ Tràm không bị xe cộ, khói bụi ảnh hưởng.

Hồ Cốc

Nằm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Cốc là một bãi biển hoang sơ, có không khí trong lành, lý tưởng cho những người thích lặn. Điểm đặc biệt là du khách có thể tắm mát giữa một bên là biển rộng bao la, còn một bên là rừng nguyên sinh thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu có diện tích trên 11.000 ha, với khí hậu quanh năm mát mẻ.

Rừng nguyên sinh ở Xuyên MộcRừng nguyên sinh ở Xuyên Mộc

Biển Hồ Cốc được Lonely Planet xếp hạng là một trong tám bãi biển đẹp nhất Việt Nam và được website du lịch nổi tiếng của Anh Rough Guides đưa vào danh sách 20 bãi biển ở Việt Nam có phong cảnh đẹp nhất để giới thiệu cho độc giả.

Rừng nguyên sinh Bình Châu Hồ CốcRừng nguyên sinh Bình Châu Hồ Cốc

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Đối diện với biển Hồ Cốc là con đường rợp bóng cây xanh, dẫn vào Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Đây là khu vực tập trung nhiều cây xanh nhất Hồ Tràm, được xem như "lá phổi xanh" của Vũng Tàu.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Xuyên Mộc

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Rừng nằm dọc ven biển xen kẽ với những quả đồi thoai thoải dốc bao trùm bởi những hàng cây xanh mướt.

Khu bảo tồn có cảnh quan tự nhiên đa dạng từ rừng thưa hơi khô nhiệt đới tới rừng ẩm thường xanh, rừng tràm mọc ven biển, vùng đồi, vùng đất ngập nước, cây bụi và cồn cát ven biển... Khu bảo tồn cũng cung cấp nhiều dịch vụ du lịch như lưu trú, cắm trại, đường đi xe đạp dành cho du khách thích trải nghiệm cảm giác khám phá rừng nguyên sinh.

Suối khoáng nóng Bình Châu

Nằm giữa thảm rừng nguyên sinh rộng lớn của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, suối khoáng nóng Bình Châu thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào năm 1928, trong một chuyến đi khảo sát miền Đông Nam Bộ, bác sĩ người Pháp Sallet phát hiện ra dòng suối khoáng này và đăng bài giới thiệu trên bản tin nghiên cứu Đông Dương với tên gọi là Cù Mi.

Suối nước nóng Bình Châu

Địa điểm checkin tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm checkin Thành phố Vũng Tàu

Địa điểm checkin Thành phố Bà Rịa

Địa điểm checkin Thị xã Phú Mỹ

Địa điểm checkin huyện Long Điền

Địa điểm checkin huyện Châu Đức

Địa điểm checkin huyện Xuyên Mộc

Địa điểm checkin huyện Đất Đỏ

Địa điểm checkin huyện Côn Đảo

Homestay, Hotel, Khách sạn, Resort, Villa Bà Rịa Vũng Tàu

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa Thành phố Vũng Tàu

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa Thành phố Bà Rịa

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa Thị xã Phú Mỹ

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa huyện Long Điền

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa huyện Châu Đức

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa huyện Xuyên Mộc

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa huyện Đất Đỏ

Homestay, Motel, Hotel, Khách sạn, Biệt thự, Resort, Villa huyện Côn Đảo

8. Văn học, nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Văn học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trong bối cảnh chung của công cuộc đổi mới của đất nước, cùng với các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội của tỉnh, 5 năm qua, Văn học - Nghệ thuật tỉnh BR-VT đã có bước phát triển đáng kể. Kế tục dòng mạch chính của nền văn học yêu nước và cách mạng, nhân văn và dân tộc, đội ngũ văn nghệ sĩ (VNS) của tỉnh đã nỗ lực hoạt động lao động sáng tạo, tiếp tục có những đóng góp tích cực phản ánh chân thực đời sống và con người BR-VT trong công cuộc đổi mới của đất nước. Trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, từ Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Múa, Nhiếp ảnh đều gặt hái được những thành công, tiếp tục làm sáng lên tên tuổi của BR-VT trong đời sống Văn học - Nghệ thuật của đất nước. Tuy với một đội ngũ không phải là đông, với mức đầu tư khá khiêm tốn, nhưng hiệu quả sáng tạo đạt mức khá cao, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực VH-NT.

Với nòng cốt là các nhà văn, nhà thơ đã khẳng định được vị trí của mình trên văn đàn cả nước, đội ngũ những người viết văn, làm thơ của tỉnh hầu hết đều có tác phẩm được giới thiệu trên các sách, báo Trung ương và địa phương. Sự xuất hiện của lực lượng viết trẻ nhiều tài năng đã làm cho đời sống văn học của tỉnh có nhiều hứa hẹn mới. Chất lượng các tác phẩm văn học của tỉnh được đánh giá tốt trong bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Với khối lượng hàng trăm đầu sách được xuất bản từ quỹ hỗ trợ sáng tạo của chính phủ, từ nhiều nguồn hỗ trợ khác, với sự khuyến khích, bao tiêu, phổ biến tác phẩm của hệ thống thư viện tỉnh, các nhà văn, nhà thơ của tỉnh đã góp vào đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh một khối lượng tác phẩm văn học khá lớn và có chất lượng cả về nội dung và nghệ thuật.

Các nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn của tỉnh đã tạo được tiếng vang trong đời sống âm nhạc của cả nước. Tuy nhiên, do điều kiện để tổ chức dàn dựng, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm của các tác giả địa phương trên địa bàn hiện còn rất hạn chế.Mỹ thuật, Nhiếp ảnh BR-VT cũng trở thành một địa danh mỹ thuật khá ấn tượng trong giới Mỹ thuật cả nước.

 BR-VT cũng là địa phương có nhiều nghệ sĩ Múa có tên tuổi đóng góp nhiều tác phẩm xuất sắc trong các hội diễn khu vực và toàn quốc…

 5 năm qua, hoạt động VH-NT của tỉnh đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sáng tác và biểu diễn. Nhưng công bằng mà nói, đó chủ yếu là dựa vào sự nỗ lực cá nhân của từng VNS. Do nhiều nguyên nhân, ảnh hưởng của Văn học - Nghệ thuật trong đời sống xã hội ở địa phương đang hết sức khiêm tốn. Để tạo ra được mối liên kết, cộng hưởng giữa sáng tác, biểu diễn và hưởng thụ, phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh là một công việc đòi hỏi, ngoài sự nỗ lực của VNS, của Hội VH-NT tỉnh còn cần phải có sự góp sức tích cực của nhiều ngành và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp.

Do tính đặc thù của nghề nghiệp, VHNT là một hoạt động có tính cá nhân riêng rẽ. Họ khác nhau về lĩnh vực sáng tạo. Khác nhau về quan niệm nghệ thuật. Khác nhau về cá tính sinh hoạt… Việc tập hợp, động viên mọi hoạt động sáng tạo, giữ gìn đoàn kết nội bộ đòi hỏi BCH Hội phải có đủ uy tín chuyên môn, có năng lực tập hợp và biết lắng nghe; cần hài hòa giữa hoạt động nghề nghiệp và hoạt động phong trào.

So với nhiều địa phương trong cả nước, lực lượng hội viên VHNT của BRVT tuy không đông về số lượng nhưng chất lượng đội ngũ được đánh giá cao. BR-VT có hơn 40 Hội viên các hội chuyên ngành Trung ương được phân đều trên các bộ môn VH-NT. Trong đó, nhiều VNS đã tạo được uy tín nghề nghiệp trong cả nước. Lực lượng sáng tác trẻ của BR-VT có nhiều hứa hẹn sẽ trở thành những tác giả sáng tác kế tục xứng đáng lớp đàn anh đi trước. Việc thay thế một thế hệ sáng tác mới là một tất yếu. Tuy nhiên, bên cạnh sự vui mừng vì sự xuất hiện vững vàng đầy bản lĩnh của những tác giả trẻ vừa được kết nạp vào Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội VH-NT tỉnh cũng bùi ngùi vĩnh biệt những người đồng nghiệp đã ra đi như nhà thơ Xuân Sách, họa sĩ Văn Lương, dịch giả Lê Xuân Quỳnh, nhà thơ Trần Ngọc Phụng, nhà thơ Nguyễn Tri Tâm, nghệ sĩ múa Hoàng Sơn, họa sĩ Nguyễn Hiền… Nhiều hội viên cao tuổi vì lý do sức khỏe đến nay, đã không còn sáng tác được nữa. Vì vậy, đại hội lần này là dịp để Hội điểm binh lực lượng, xốc lại đội hình, để bước vào giai đoạn mới, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công mới.

BR- VT là một địa danh mang lại niềm tự hào lớn lao cho các VNS khi họ được sinh sống và sáng tác tại đây. Hy vọng rằng, với sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp phát triển VH-NT của tỉnh, Hội VH- NT tỉnh sẽ có được những điều kiện hoạt động tốt hơn nhiệm kỳ trước, đội ngũ VNS BR- VT sẽ có được những tác phẩm xứng đáng, làm rạng danh mảnh đất BR-VT tươi đẹp của chúng ta ! (Bài viết trên Báo Bà Rịa Vũng Tàu).

Hội họa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các họa sĩ, nghệ sĩ trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) và khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó không ngừng nâng cao tính sáng tạo trong nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 28 năm 2023 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đây cũng là dịp để BR-VT giới thiệu đến nhân dân và du khách những tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ; đồng thời lựa chọn những tác phẩm đảm bảo chất lượng, bổ sung vào vốn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Tham gia triển lãm Mỹ thuật lần này có 09 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đắk Nông. Triển lãm được thiết kế trưng bày tại khu vực tiền sảnh của Nhà Bảo tàng tỉnh BR-VT, dự kiến trưng bày 240 tác phẩm, bao gồm các loại hình hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 210 tác giả là các hoạ sĩ, nghệ sĩ tạo hình…Đến tham quan triển lãm, người xem sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc, đậm chất nghệ thuật, phong phú về đề tài, thể loại và chất liệu trình bày với nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, acrylic, đá nhân tạo, gốm ghép, đồng, thép, tổng hợp…

Sưu tầm đồ cổ Bà Rịa Vũng Tàu

Lễ hội và ẩm thực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Lễ hội truyền thống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các lễ hội truyền thống tại Bà Rịa Vũng Tàu ?

Lễ giỗ Bà Phi Yến: 18/10 Âm lịch hàng năm

Lễ hội Nghinh Ông Đình Thắng Tam: 16-18/8 Âm lịch

Lễ hội Dinh Cô Long Hải: Từ ngày 10-12/2 âm lịch

Lễ hội Trùng Cửu tại Nhà Lớn Long Sơn: Mùng 9/9 Âm lịch

Lễ hội Cầu an tại Đình Thần Long Hương: Từ ngày 15,16,17 tháng 11 Âm lịch

Lễ hội Cầu an tại Đình Thần Phước Lễ: Từ ngày 8-10/11 Âm lịch

Lễ hội Nhan Lúa - Thần Nông (Châu Ro): Rằm tháng 3 Âm lịch

Lễ hội Nhan rừng - Thần rừng: 16/3 Âm lịch

Lễ kỷ niệm ngày quân dân Bà Rịa – Vũng Tàu kháng chiến chống thực dân Pháp: 10/2 Dương lịch

Lễ hội chiến thắng Bình Giã: 2/12 Dương lịch

Lễ hội đền ơn đáp nghĩa: 27/7 Dương Lịch

Lễ kỷ niệm ngày giỗ nữ anh hùng Võ Thị Sáu: 23/01 Dương lịch

Lễ hội Dinh Cô: 10 – 12/2 âm lịch hàng năm

Lễ hội Miếu Bà Ngũ Hành: Vào các ngày 16, 17, 18/10 âm lịch hàng năm

Lễ hội Trùng Cửu: diễn ra vào 19/09 âm Lịch hàng năm

 Lễ hội Bà Rịa Vũng Tàu

Ẩm thực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm ăn uống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm ăn uống Thành phố Vũng Tàu

Địa điểm ăn uống Thành phố Bà Rịa

Địa điểm ăn uống Thị xã Phú Mỹ

Địa điểm ăn uống huyện Long Điền

Địa điểm ăn uống huyện Châu Đức

Địa điểm ăn uống huyện Xuyên Mộc

Địa điểm ăn uống huyện Đất Đỏ

Địa điểm ăn uống huyện Côn Đảo

Đặc sản Bà Rịa Vũng Tàu

Đặc sản Thành phố Vũng Tàu

Đặc sản Thành phố Bà Rịa

Đặc sản Thị xã Phú Mỹ

Đặc sản huyện Long Điền

Đặc sản huyện Châu Đức

Đặc sản huyện Xuyên Mộc

Đặc sản huyện Đất Đỏ

Đặc sản huyện Côn Đảo

 

Âm nhạc, thời trang và điện ảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Âm nhạc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Top các bài hát về Bà Rịa Vũng Tàu

1. Đưa Em Về Với Vũng Tàu

2. Bình Minh Trên Biển Vũng Tàu

3. Vũng Tàu - Thành Phố Mùa Xuân

4. Bà Rịa Vũng Tàu Trái Tim Ta

5. Vũng Tàu biển hát

6. Tuổi Trẻ Bà Rịa Vũng Tàu

7. Vũng Tàu - Thành phố mùa xuân

8. Bà Rịa Vũng Tàu Trên Con Đường Mới

9. Vũng Tàu Sao Mai

10. Vũng Tàu Bên Em Mùa Xuân

11. Vũng Tàu Thành Phố Đẹp Giàu

12. Vũng Tàu - Kỷ niệm mối tình đầu

13. Vũng Tàu, Thủy Triều Riêng

14. Trường THCS Vũng Tàu

Các trung tâm dạy nhạc và bán nhạc cụ tại Bà Rịa Vũng Tàu

Điện ảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các địa điểm cho thuê trang phục điện ảnh, sân khấu

Thời trang và làm đẹp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Các địa điểm shop thời trang tại Bà Rịa Vũng Tàu

Các địa điểm làm đẹp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Người nổi tiếng, danh nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nhân vật lịch sử Bà Rịa Vũng Tàu

Nguyễn Thị Rịa (1665–1759), người có công khai hoang lập ấp vùng đất Mô Xoài trước đây.

Huỳnh Tịnh Của (1834–1907), nhà văn hóa và ngôn ngữ học.

Ông Trần (1855–1935), tên thật là Lê Văn Mưu, nghĩa quân chống Pháp, người khai sáng Đạo Ông Trần, nhà doanh điền lập nên xã đảo Long Sơn.

Dương Bạch Mai (1904–1964), chính trị gia, nhà ngoại giao.

Lê Thành Duy (1922–1946), công an nhân dân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (có một công viên ở đường CMT8, Bà Rịa mang tên ông).

Hoàng Việt (1928–1967), tên thật là Lê Chí Trực, nhạc sĩ.

Nguyễn Văn Tàu (sinh năm 1928), đại tá tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Võ Thị Sáu (1933–1952), nữ chiến sĩ thời chống Pháp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguyễn Thanh Đằng (1945–1971), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm (sinh năm 1945), Giám mục tiên khởi của Giáo phận Bà Rịa.

Người làm nghệ thuật, doanh nhân, người dẫn chương trình... Bà Rịa Vũng Tàu

Lý Nhã Kỳ, doanh nhân, diễn viên.
Trần Nam Thư, diễn viên.
Chi Bảo, diễn viên, doanh nhân.
Trúc Nhân, ca sĩ.
Kiều Minh Tuấn, diễn viên điện ảnh.
Nguyễn Tuyết Ngân, người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Diễn viên - ca sĩ Hà Trí Quang

9. Đời sống, Dân cư, Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Dân cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chính sách lao động, việc làm, tiền lương:

Trong quý I/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã giới thiệu việc làm cho 329 lượt người, trong đó: Số lao động đạt kết quả nhận được việc làm sau khi Trung tâm giới thiệu là 141 lao động, đạt 28% so với Kế hoạch năm 2023, giảm 468% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra đã tiếp nhận 3.201 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 461 người so với cùng kỳ năm trước; Số người đủ điều kiện được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp: 2.530 người với tổng số tiền chi trả là: 69.857 triệu đồng. Số người thất nghiệp có Quyết định hỗ trợ học nghề là 66 người tăng 38 người so với cùng kỳ năm trước.

Công tác giảm nghèo: trong tháng, xét duyệt cho 744 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo vay với số tiền 922 triệu đồng; thực hiện cấp 19.487 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; trợ cấp tết cho 22.641 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo với số tiền

8.565 triệu đồng từ ngân sách tỉnh, huyện và nguồn vận động (trong đó: 4.811 hộ với số tiền 6.254 triệu đồng từ ngân sách tỉnh; 17.830 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo từ ngân sách huyện và nguồn huy động); tặng quà cho 1.000 hộ nghèo.

Giải quyết chế độ, chính sách với người có công: công tác giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách được thực hiện chu đáo, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. Trong quý I năm 2023, đã thực hiện xét duyệt cho 251 hồ sơ các đối tượng chính sách, gồm: tiếp nhận hồ sơ thương binh, bệnh binh, liệt sĩ từ các tỉnh khác chuyển đến, giải quyết mai táng phí cho thân nhân của người có công với cách mạng; có văn bản đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ; cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và giấy chứng nhận thương, bệnh binh. Tổng kinh phí thực hiện trợ cấp tết và thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công gần 38,4 tỷ đồng.

Công tác bảo trợ xã hội: trong quý I, thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 28.399 người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với kinh phí trợ cấp là 51,3 tỷ đồng; các cơ sở bảo trợ xã hội đã tiếp nhận 46 đối tượng, giải quyết thôi hưởng trợ cấp nuôi dưỡng cho 43 đối tượng. Số đối tượng hiện đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc sở quản lý là 708 người. Tổ chức 21 đoàn thăm tặng quà, chúc thọ cho 82 người cao tuổi tròn 100 tuổi nhận dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với tổng số tiền là 328 triệu đồng.

Phòng chống tệ nạn xã hội: Tính đầu năm đến naym số học viên mới tiếp nhận 200 người; số học viên hoàn thành thời gian cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng 90 người; số học viên đang quản lý 695 học viên, trong đó: học viên cai nghiện bắt buộc 500 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định 130 học viên, học viên cai nghiện tự nguyện 65 học viên. Tổ chức lớp tập huấn về công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người với sự tham dự của 220 đại biểu đại điện các Sở, ngành, địa phương. Công tác phòng, chống mại dâm thực hiện nhắc nhở và đề nghị 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ viết cam kết không vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động. (Trích từ nguồn Báo cáo Tình hình Kinh tế - xã hội và Tăng trưởng kinh tế Quý I/2023)

Làng nghề truyền thống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Làng nghề đúc đồng ở Long Điền
Làng nghề đúc đồng ở Lương Điền, nơi hội tụ những nghệ nhân giàu kinh nghiệm

Hình thành từ thế kỷ 17, làng nghề đúc đồng Long Điền nổi tiếng với những sản phẩm tinh xảo, khéo léo, được biết đến trên khắp khu vực miền Tây Nam Bộ qua nhiều thế hệ nghệ nhân. Toạ lạc ngay trên trục lộ 55, con đường huyết mạch nối Bà Rịa với thànhphố Hồ Chí Minh, tuy không phải điểm du lịch Vũng Tàu nổi tiếng, nhưng làng nghề đúc đồng Long Điền vẫn thường xuyên chào đón nhiều đoàn du khách ghé thăm, tìm hiểu và cả mua sắm.

Làng nghề làm đá ở Tân Thành, Phú Mỹ

Một góc trưng bày tại làng nghề làm đá ở Tân Thành, Vũng Tàu.

Làng nghề làm đá tập trung ở xã Tân Phước và Phước Hoà thuộc Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, với hàng chục cơ sở sản xuất cung cấp nhu cầu trong và ngoà nước. Nghề làm đá vất vả và hao tốn công sức và cả sự kiên nhẫn, ghé đến làng nghề làm đá tại Tân Thành bạn sẽ hiểu hơn và khâm phục giá trị lao động của người dân qua ngày tháng tại đây để gìn giữ và bảo tồn nghề cha truyền con nối.

Làng cá Phước Hải

Làng cá Phước Hải nhộn nhịp

Làng cá Phước hải

Thuộc địa phận huyện Đất Đỏ, làng cá Phước Hải là điểm du lịch Vũng Tàu có sức hấp dẫn du khách yêu làng nghề theo một cách riêng. Đây là làng nghề lâu đời nhất khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, chuyên cung cấp hai loại sản phẩm nước mắm và cá khô lừng danh trong cả nước. Ghé thăm làng nghề cá Phước Hải, bạn vừa được ngắm cảnh biển tuyệt đẹp, hoà mình cùng đời sống dung dị của ngư dân lao động vất vả và tìm hiểu các khâu làm sản phẩm cũng như mua sắm đặc sản tại đây về làm quà cho người thân và bạn bè.

Làng bún Long Kiên

Toạ lạc tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, làng bún Long Kiên là điểm hẹn lý tưởng để thưởng thức những món ăn nổi tiếng như bún, phở, hủ tíu, đậu phụ... Làng nghề hình thành từ năm 1958, cho tới nay vẫn duy trì hoạt động và ngày càng phát triển. Làng bún là điểm du lịch và thưởng thức đặc sản quen thuộc của nhiều đoàn du khách ghé đến, khi có dịp đi tour du lịch ở Vũng Tàu.

Làng bún Long Kiên

Làng nghề bánh tráng An Ngãi

Làng bánh tráng An Ngãi cũng được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công nhận là làng nghề truyền thống đặc trưng của địa phương bởi nguyên liệu làm bánh sạch, không có phụ liệu gây hại sức khỏe. Công ty du lịch Vũng Tàu thường đưa du khách của họ đến đây để trải nghiệm quá trình làm bánh tráng nổi tiếng ở thành phố biển cũng như thưởng thức tại chỗ món đặc sản này.

 

Bánh tráng An Ngãi

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Văn hóa ứng xử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tuyển dụng, việc làm tại Bà Rịa Vũng Tàu

10. Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu, nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu

Các dự án bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu:

Khu dân cư
Cù lao Bến Đình: Dự án khu đô thị tại Vũng Tàu
Địa chỉ: phường 5, phường 9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Long Tân Retreat: Dự án biệt thự vườn tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giá thấp nhất: 2,10 tỷ
Địa chỉ: Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Fivestar Poseidon: Dự án căn hộ tại Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam (Agritour)
Địa chỉ: đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
The Núi: Dự án căn hộ và biệt thự tại Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trùng Dương – Thái Sơn
Địa chỉ: Đường Phan Chu Trinh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Vũng Tàu Centre Point: Dự án chung cư tại Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 2,82 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Địa chỉ: đường 2/9 và Nguyễn Hữu Cảnh, Khu đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Léman Cap Residence: Dự án khu căn hộ nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,75 tỷ
Chủ đầu tư: Tập đoàn C.T Group Việt Nam
Địa chỉ: số 24 Hạ Long, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Poulo Condor: Dự án khu căn hộ du lịch và khách sạn tại Côn Đảo
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt
Địa chỉ: đường Cỏ Ống, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Sunshine Signature: Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng & thương mại tại Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sunshine
Địa chỉ: đường Ba tháng Hai, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Ngọc Tước 2: Dự án khu biệt thự đồi tại Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 42 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco)
Địa chỉ: đường 3/2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Hamptons Plaza: Dự án khu phố thương mại Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 9 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Biển Ngọc - Hồ Tràm
Địa chỉ: đường Ven biển An Lộc – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
The Sea Class: Phân khu căn hộ tại Charm Resort Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 2,47 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Charm Group
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Alaric Tower – Dự án căn hộ nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 2,89 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành – Trùng Dương
Địa chỉ: đường 3/2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Long Island: Phân khu của dự án Novaworld Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 14,64 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland)
Địa chỉ: Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Oyster Bay Vũng Tàu: Dự án căn hộ tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,68 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn VietPearl
Địa chỉ: 82B đường Trần Phú, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Lộc An Airhomes: Dự án khu nhà phố vườn tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 2,80 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản An Tường
Địa chỉ: đường Long Mỹ - Láng Dài, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Tumys Homes Phú Mỹ: Dự án căn hộ tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 14,34 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại Tùng Mỹ
Địa chỉ: Quốc lộ 51, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Fiveseason Homes: Dự án căn hộ tại Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
Địa chỉ: số 300 đường Phan Chu Trinh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
The Meraki: Dự án căn hộ tại Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,17 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á
Địa chỉ: đường 3/2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Ossla Homes: Khu dân cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,81 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Ossla
Địa chỉ: đường HL8, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Le Palmier Hồ Tràm: Dự án tại Bài Rịa Vũng Tàu 
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Địa chỉ: ấp Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Miami Homes: Căn hộ tại Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
Địa chỉ: 300 Phan Chu Trinh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Future Port City: Khu dân cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,7 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản An Phú Thịnh Investment
Địa chỉ: đường Hội Bài – Châu Pha (Vành Đai 4), TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Châu Đức Green Pearl: Dự án Khu dân cư tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 250 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Active Real
Địa chỉ: đường Bình Giã, xã Đá Bạc., Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Long Toàn: Dự án Khu nhà ở tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 2,4 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC)
Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng 8, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án Baria New Town Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 633 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Nhà Đông Nam Bộ
Địa chỉ: đường Bình Ba Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
The Six Premier: Phân khu tại Charm Resort Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 18,90 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Charm Group
Địa chỉ: đường Ven Biển, ấp Hồ Tràm,, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Chung cư Chí Linh Center Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)
Địa chỉ: Khu trung tâm đô thị Chí Linh, đường 2/9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Khu đô thị Serenity Phước Hải Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt
Địa chỉ: đường Võ Thị Sáu, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án The Fusion Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,75 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lan Anh
Địa chỉ: Khu dân cư lan anh 7, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Bình Châu Onsen: Phân khu tại dự án NovaWorld Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 7,20 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland)
Địa chỉ: Suối nước nóng Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án Ario Park View Phú Mỹ
Giá thấp nhất: 2,34 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hà Anh Tuấn
Địa chỉ: đường Hùng Vương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Dự án Morito Beach - Novaworld Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 6,48 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland)
Địa chỉ: ven biển Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Cross Long Hải
Giá thấp nhất: 2,19 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Gia An Lakeside Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,10 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Long Gia An
Địa chỉ: Đường tỉnh lộ DT765, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Sala Phú Mỹ Park Residences Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 2,80 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VietCapital Real
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư thương mại Phước Hội - Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 1,20 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Khánh
Địa chỉ: ven biển Lộc An – Hồ Tràm, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Vienna Town Bà Rịa
Giá thấp nhất: 2,17 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC
Địa chỉ: đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Angsana Residences: Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Madison Land
Địa chỉ: Đường ven biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Tổ hợp biệt thự, nhà phố Wonderland – Novaworld Hồ Tràm
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp
Địa chỉ: Đường ven biển Lộc An - Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu biệt thự nghỉ dưỡng Habana Island – Novaworld Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 17,12 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp
Địa chỉ: Đường ven biển Lộc An - Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Nhà phố Galaxy Boulevard Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,43 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Kiên Quốc
Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Ixora Ho Tram by Fusion Bà Rịa Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,76 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm
Địa chỉ: Đường Ven Biển 44A, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Hyatt Regency Ho Tram Resort & Spa Xuyên Mộc
Giá thấp nhất: 13,92 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hồ Việt Capital
Địa chỉ: Đường Ven Biển, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Căn hộ du lịch Aria Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 2,66 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á
Địa chỉ: số 79, đường D5, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Dự án Sakura Beach - NovaWorld Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 10,50 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland)
Địa chỉ: Đường Ven biển, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án Phú Mỹ Eco Garden Bà Rịa Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 330 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi - DKRS
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Charm Resort Long Hải: Dự án Khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
Giá thấp nhất: 1,98 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Khách sạn Phúc Đạt
Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư An Sơn Residence Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,3 tỷ
Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân An Sơn
Địa chỉ: Đường quy hoạch số 13, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Charm Resort Hồ Tràm: Dự án Khu nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thiên Bình Minh
Địa chỉ: Đường ven biển ấp Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Khu dân cư Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 800 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vinaland
Địa chỉ: Khu phố Suối Nhum, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Căn hộ du lịch Aquamarine - Aria Vũng Tàu  
Giá thấp nhất: 2,80 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á
Địa chỉ: Đường D5, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ Cap Saint Jacques  
Giá thấp nhất: 2,1 tỷ
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)
Địa chỉ: 169 đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị DIC Solar City Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)
Địa chỉ: Đường Hai Tháng Chín, đường Ba Tháng Hai, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng The Apus Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 11,25 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư La Vida Residences Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương
Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ Osimi Phú Mỹ
Giá thấp nhất: 880 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ANI
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Sonadezi Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
Địa chỉ: Đường số 1, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Long Điền Oriana Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 750 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Yeshouse
Địa chỉ: đường An Phước - Dinh Cố, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ Hồ Tràm Complex Xuyên Mộc
Giá thấp nhất: 1,60 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
Địa chỉ: đường ven biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Phú Mỹ New City Bà Rịa – Vũng Tàu  
Giá thấp nhất: 1 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư TM-DV Thịnh Tiến
Địa chỉ: đường số 11, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Phú Mỹ Future City Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 780 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Euro Land Việt Nam
Địa chỉ: TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,28 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc Điền (Phúc Điền Land)
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ khách sạn CSJ Tower Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 2,4 tỷ
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)
Địa chỉ: số 169 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Phú Mỹ Central Home Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,5 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Miền Nam
Địa chỉ: đường Hắc Dịch - Tóc Tiên, khu phố 4, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu nhà ở Tây 3/2 Vũng Tàu  
Giá thấp nhất: 2,56 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco)
Địa chỉ: đường Hàng Điều, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án đất nền Axis Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 3 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuân Quang
Địa chỉ: đường ven biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
The Maris: Dự án biệt thự và condotel nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 3,60 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành – Trùng Dương
Địa chỉ: đường 3 Tháng 2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án đất nền Tóc Tiên Town 1 Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 900 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TC Group
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Lan Anh 7 Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 900 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lan Anh
Địa chỉ: Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án đất nền Coco Garden Hồ Tràm
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Edenia Resort Hồ Tràm
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Khu biệt thự Golden Queen Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 400 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương
Địa chỉ: TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Dự án biệt thự Phú Mỹ Gold Villas Bà Rịa – Vũng Tàu  
Giá thấp nhất: 1,40 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (Sadaco)
Địa chỉ: Tập Đoàn 7, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu nhà ở phức hợp The Light City Vũng Tàu  
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco)
Địa chỉ: TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Long Hải New City  
Giá thấp nhất: 747 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản An Phú Thịnh Investment
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Căn hộ du lịch Vung Tau Pearl
Giá thấp nhất: 2,1 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
Địa chỉ: số 28, đường Thi Sách, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Century Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 250 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Active Real
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Phước Hải Ocean 1 Bà Rịa - Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 800 triệu
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Đào Tạo Nghề - Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản và Đo Đạc Xây Dựng Ngân Hà
Địa chỉ: đường Võ Văn Kiệt, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Bà Rịa Garden  
Giá thấp nhất: 1,20 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ThacoLand
Địa chỉ: đường Hương Lộ 2, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu trang trại và nghỉ dưỡng Farmstay G7 Bình Châu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Sàn G7
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Tổ hợp nghỉ dưỡng Wyndham Tropicana Long Hải
Giá thấp nhất: 2,50 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Bến Thành – Long Hải
Địa chỉ: tỉnh lộ 44A, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Căn hộ The Sóng Vũng Tàu  
Giá thấp nhất: 2,25 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia
Địa chỉ: số 28 Thi Sách, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Lagoona Bình Châu
Giá thấp nhất: 7,93 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh Nhà Đạt Gia
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Dự án đất nền Apec Homes Hồ Tràm
Giá thấp nhất: 800 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Châu Á Thái Bình Dương Group (Apec Corp)
Địa chỉ: đường TL328, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu đô thị phức hợp SeaMall Bình Châu
Giá thấp nhất: 1,20 tỷ
Chủ đầu tư: Kim Tơ Group
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Boulevard City II Bà Rịa
Giá thấp nhất: 540 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Hưng Phát
Địa chỉ: tỉnh lộ 44A, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Long Hải Golden Sea
Giá thấp nhất: 797 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM & XD Thu Hà
Địa chỉ: tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Seaway Long Hải
Giá thấp nhất: 1,5 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trường Phát Investment
Địa chỉ: đường 36, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
NovaWorld Hồ Tràm: Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Châu
Giá thấp nhất: 3,60 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland)
Địa chỉ: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu phức hợp LIC City Phú Mỹ
Giá thấp nhất: 801 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án Bà Rịa - Vũng Tàu (BIDC Group)
Địa chỉ: Dự án Lic City, Đường Quốc Lộ 51, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Thịnh Hưng Diamond Xuyên Mộc
Giá thấp nhất: 450 triệu
Chủ đầu tư: Tập đoàn BIG (BIG Group)
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư 68 Long Điền
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Central Land
Địa chỉ: đường An Phước – Dinh Cố, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu đô thị 3S City Long Hưng
Giá thấp nhất: 800 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Yeshouse
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu nghỉ dưỡng Parami Hồ Tràm
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình
Địa chỉ: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Golden City 3 Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 881 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc Điền (Phúc Điền Land)
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự vườn
Khu biệt thự vườn Gro Home Garden Đất Đỏ
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản GROLAND
Giá: 1,69 tỷ
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Golden Central Park Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Phú Mỹ Gold City Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 790 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (Sadaco)
Địa chỉ: TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Baria Residence Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS Eximland
Địa chỉ: đường Hùng Vương, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Phú Mỹ Tóc Tiên Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 400 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Bất động sản Đông Nam Á - Seareal
Địa chỉ: Đường Mỹ Xuân – Tóc Tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Phước Hòa Golden Land Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,25 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Bảo Long
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu  
Giá thấp nhất: 4 tỷ
Chủ đầu tư: Kim Tơ Group
Địa chỉ: Quốc lộ 55, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu nghỉ dưỡng The Hamptons Hồ Tràm  
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Biển Ngọc - Hồ Tràm
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Tân Hòa Eco Lake Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Future Land
Địa chỉ: đường Tóc Tiên – Châu Pha, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu nghỉ dưỡng
Khu nghỉ dưỡng Coastar Estate Bà Rịa – Vũng Tàu  
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ánh Sao
Địa chỉ: Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ condotel Oyster Gành Hào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,39 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn VietPearl
Địa chỉ: số 82 đường Trần Phú, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Sea Dragon tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát
Địa chỉ: Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Galaxy Long Hải Village Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 480 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Sài Gòn
Địa chỉ: đường số 36, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Rich Central Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,10 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trường Phát Investment
Địa chỉ: Quốc lộ 51, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Golden Gate 56 Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 650 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
Địa chỉ: đường Lê Đại Hành, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Ocean Gate Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1,20 tỷ
Chủ đầu tư: Kim Tơ Group
Địa chỉ: Quốc lộ 55, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu dân cư Felix City Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 920 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Pak Group
Địa chỉ: Quốc lộ 51 – Lê Đại Hành – Trịnh Đình Thảo, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Baria City Gate Bà Rịa – Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 800 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Đông Nam
Địa chỉ: Quốc lộ 51, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Bà Rịa Gold City
Giá thấp nhất: 690 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng TMDV Địa ốc Phước Điền
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Phước Hòa Garden Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 213 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Future Land
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Condotel Fusion Suites Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco)
Địa chỉ: đường Trương Công Định, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu Dân Cư Số 1 – Tây Nam Long Điền  
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Hiệp Thành
Địa chỉ: ĐT 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Ecotown Phú Mỹ Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco)
Địa chỉ: Đường Trường Chinh (Tỉnh lộ 81), Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Căn hộ khách sạn Ray River Residence Vũng Tàu  
Giá thấp nhất: 1,20 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Coastal Living Land
Địa chỉ: Sông Ray, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu đô thị Seaway Bình Châu
Giá thấp nhất: 390 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trường Phát Investment
Địa chỉ: Quốc lộ 55, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Lê Trọng Tấn Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản VK
Địa chỉ: Đường Lê Trọng Tấn, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Golden City Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 690 triệu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Long Điền Center Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 531 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Quý
Địa chỉ: đường Phạm Hữu Chí, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Moon Lake Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 650 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Phúc Sài Gòn (Hưng Phúc Land)
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Las Vegas Town Vũng Tàu
Địa chỉ: Đường ven biển, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Đất nền Bari City Vũng Tàu
Địa chỉ: Đường Lê Trọng Tấn, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Thanh Sơn Residence
Giá thấp nhất: 810 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Phúc Sài Gòn (Hưng Phúc Land)
Địa chỉ: đường Võ Văn Kiệt, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu đô thị The Sunny
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BDS Evoreal
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Dự án khu dân cư Barya Citi
Giá thấp nhất: 2,90 tỷ
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Dự án condotel Lan Rừng Phước Hải
Giá thấp nhất: 1,61 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Kim Thiện
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Dự án căn hộ Sơn Thịnh 3
Giá thấp nhất: 767 triệu
Chủ đầu tư: Doanh nghiệp Tư nhân Sơn Thịnh
Địa chỉ: đường Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Dự án căn hộ Gateway
Giá thấp nhất: 1,10 tỷ
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)
Địa chỉ: đường Ba Tháng Hai, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Dự án Royal Paradise Vũng Tàu
Giá thấp nhất: 1 tỷ
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)
Địa chỉ: Đường 3/2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư Eco Dragon
Giá thấp nhất: 405 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản Phước Sơn
Địa chỉ: Đường Võ Ngọc Chấn, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Khu căn hộ Mermaid Seaview
Giá thấp nhất: 2,62 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Dự án Mermaid Seaside Condotel
Giá thấp nhất: 800 triệu
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận
Địa chỉ: 164 Trần Phú, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu nghỉ dưỡng Zenna Villas
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam)
Địa chỉ: Xã Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu nghỉ dưỡng Dream Oceanami Villas & Spa
Chủ đầu tư: Công ty CP Beegreen
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Khu nghỉ dưỡng Cantavil Long Hải Resort
Giá thấp nhất: 8 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Daewon – Thủ Đức
Địa chỉ: Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Khu căn hộ Vung Tau Melody
Giá thấp nhất: 838 triệu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
Địa chỉ: Võ Thị Sáu, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị Marine City  
Giá thấp nhất: 1,62 tỷ
Chủ đầu tư: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Nam Hải
Địa chỉ: Cửa Lấp, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khang Gia Hân Residence
Chủ đầu tư: Công ty Địa ốc Khang Linh
Địa chỉ: Đại lộ 51B, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu dân cư – văn hóa Cinderella
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
Địa chỉ: Đường Phan Đăng Lưu, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Thủy Tiên Resort: Tiền hướng biển, hậu tựa núi  
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)
Địa chỉ: Số 84 Trần Phú, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu dân cư ATA Phú Mỹ 
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ATA
Địa chỉ: Quốc lộ 51, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồng Phúc
Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO
Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Sơn Thịnh Tower: Đỉnh cao Thành phố biển Vũng Tàu 
Chủ đầu tư: Sàn giao dịch Bất động sản Sơn Thịnh
Địa chỉ: Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Khu phức hợp thương mại văn phòng và căn hộ PVC-IC
Địa chỉ: 33 đường 30/4, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu đô thị mới Chí Linh – Cửa Lấp
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PVC-IDICO)
Địa chỉ: Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ chung cư Bình Giã Resident
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco)
Địa chỉ: Đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ nghỉ dưỡng Saigonres Tower
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Căn hộ chung cư Tân Thành Tower
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành (Tân Thành JSC)
Địa chỉ: 7 đường 3 tháng 2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất chia lô
Khu nhà ở Dầu khí Tân Thành
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Petrowaco
Địa chỉ: Quốc lộ 51, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Căn hộ trung tâm thành phố Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco)
Địa chỉ: 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Khu nhà ở Sông Cây Khế tại thành phố Vũng Tàu 
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành (Tân Thành JSC)
Địa chỉ: Quốc lộ 51A, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
CrownLand Vũng Tàu: Khu nghỉ dưỡng cao cấp
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành (Tân Thành JSC)
Địa chỉ: Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Saint Simeon: Biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển Long Hải
Địa chỉ: Ngã Ba Lò Vôi, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
E-SEA Apartment: Khơi nguồn cuộc sống
Địa chỉ: Đại lộ 51B, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Vũng Tàu Plaza: Hòa mình vào thiên nhiên
Địa chỉ: 207 Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Khu phức hợp DIC Phoenix
Địa chỉ: Khu Trung tâm Chí Linh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Blue Sapphire Towers - Căn hộ cao cấp tại Vũng Tàu
Địa chỉ: Đường 3/2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Mipha – Hồ Tràm: Khu nghỉ dưỡng xanh
Địa chỉ: Mũi Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn hộ chung cư
Ocean View Hoàn Vũ: Căn hộ nghỉ dưỡng  
Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Blue Sapphire Resort Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec
Địa chỉ: Bãi biển Chí Linh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Khu du lịch nghỉ dưỡng The Long Hai Beach & Mountain Resort Vũng Tàu 
Giá thấp nhất: 12,25 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Gold Sea: Cát trắng - Biển Vàng 
Địa chỉ: Giao lộ Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Hiền, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
PTSC Tower: Khu phức hợp văn phòng nhà ở hiện đại ở Tp.vũng Tàu
Địa chỉ: 266 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
Metropolitan Vũng Tàu: Đô thị trong lòng đô thị
Chủ đầu tư: Công ty Địa ốc Khang Linh
Địa chỉ: Quốc Lộ 51B, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Furama Resort Hồ Cóc: Địa linh nhân kiệt
Địa chỉ: KHu du lich Hồ Cốc - Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu căn hộ cao cấp
Khu căn hộ OSC Land
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc OSC
Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu dân cư
HODECO Phú Mỹ: Hài hòa kiến trúc
Địa chỉ: Quốc lộ 51, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu du lịch nghỉ dưỡng
Oceanami Resort & Luxury Home: Nơi sắc hoa Anh Đào nở rộ
Địa chỉ: Bình Châu, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Sanctuary - Biển Hồ Tràm  
Địa chỉ: ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
New Horizon Resort  
Địa chỉ: khu du lịch Chí Linh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự
Biệt thự sinh thái Hoàng Quân  
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
Địa chỉ: Châu Pha - Tóc Tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu

11. Kiến trúc và quy hoạch đô thị Bà Rịa Vũng Tàu

Xây dựng, cơ sở hạ tầng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các tòa nhà cao tầng:
Kiến trúc tiêu biểu: 
Nổi bật là những công trình kiến trúc như: Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Trung tâm VH-TT-TT huyện Châu Đức…

 

Quy hoạch đô thị:
Các quy hoạch lớn của tỉnh như: Đồ án quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sau TP.Vũng Tàu; quy hoạch phân khu Núi Lớn - Núi Nhỏ; quy hoạch đô thị biển Bà Rịa - Vũng Tàu; quy hoạch chung huyện Côn Đảo… giúp bộ mặt kiến trúc đô thị và nông thôn trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng hiện đại, phát huy tiềm năng và giá trị sẵn có.

12. Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Y tế Thành phố Vũng Tàu
Trung tâm y tế Thành phố Vũng Tàu

Y tế Thành phố Bà Rịa
Trung tâm y tế Thành phố Bà Rịa

Y tế Thị xã Phú Mỹ
Trung tâm y tế Thị xã Phú Mỹ

Y tế huyện Long Điền
Trung tâm y tế huyện Long Điền
Y tế huyện Châu Đức
Trung tâm y tế huyện Châu Đức

Y tế huyện Xuyên Mộc
Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc

Y tế huyện Đất Đỏ
Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ

Y tế huyện Côn Đảo
Trung tâm y tế huyện Côn Đảo

Phòng khám 
Phòng khám tại Tp Vũng Tàu
Phòng khám tại Tp Bà Rịa
Phòng khám tại Thị xã Phú Mỹ
Phòng khám tại huyện Long Điền
Phòng khám tại huyện Châu Đức
Phòng khám tại huyện Xuyên Mộc
Phòng khám tại huyện Đất Đỏ
Phòng khám tại huyện Côn Đảo

13. Giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các trường Đại học tại Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam

Các trường Cao đẳng tại Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu – Trường Cao Đẳng Nghề Ở Vũng Tàu
Trường Cao Đẳng Du Lịch Vũng Tàu – Trường Cao Đẳng Nghề Vũng Tàu Chuyên Nghiệp
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa Vũng Tàu – Trường Cao Đẳng Nghề Vũng Tàu Uy Tín 
Trường Cao Đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis – Trường Cao Đẳng Nghề Vũng Tàu Chất Lượng
Trường Cao Đẳng Dầu Khí – Trường Cao Đẳng Nghề Tại Vũng Tàu 

Các trường Trung cấp tại Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Trung cấp GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn
Trung tâm dạy nghề Phước Lộc
Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

Các trường THPT tại Bà Rịa Vũng Tàu
Các trường THPT tại Tp Vũng Tàu
Các trường THPT tại Tp Bà Rịa
Các trường THPT tại Thị xã Phú Mỹ
Các trường THPT tại huyện Long Điền
Các trường THPT tại huyện Châu Đức
Các trường THPT tại huyện Xuyên Mộc
Các trường THPT tại huyện Đất Đỏ
Các trường THPT tại huyện Côn Đảo

Các trường THCS tại Bà Rịa Vũng Tàu
Các trường THCS tại Tp Vũng Tàu
Các trường THCS tại Tp Bà Rịa
Các trường THCS tại Thị xã Phú Mỹ
Các trường THCS tại huyện Long Điền
Các trường THCS tại huyện Châu Đức
Các trường THCS tại huyện Xuyên Mộc
Các trường THCS tại huyện Đất Đỏ
Các trường THCS tại huyện Côn Đảo

Các trường Tiểu học tại Bà Rịa Vũng Tàu
Các trường Tiểu học tại Tp Vũng Tàu
Các trường Tiểu học tại Tp Bà Rịa
Các trường Tiểu học tại Thị xã Phú Mỹ
Các trường Tiểu học tại huyện Long Điền
Các trường Tiểu học tại huyện Châu Đức
Các trường Tiểu học tại huyện Xuyên Mộc
Các trường Tiểu học tại huyện Đất Đỏ
Các trường Tiểu học tại huyện Côn Đảo

Các trường đào tạo lái xe Ô tô, xe máy tại Bà Rịa Vũng Tàu

Trường Trung cấp nghề - Giao thông vận tải
Địa chỉ cơ sở 1: Đường 3/2 Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Địa chỉ cơ sở 2: Số 566 đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 4, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm Dạy nghề lái xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Cty CP Đạt Phúc)
Địa chỉ: số 1772V, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Đặng Lâm
Địa chỉ: Tổ 17, Khu phố Hương Sơn, Phường Long Hương, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân
Địa chỉ: ấp Láng Cát, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh
Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm Dạy nghề lái xe Dầu Khí

Địa chỉ: ấp 6, xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyển sinh Bà Rịa Vũng Tàu
Tuyển sinh hệ đại học Bà Rịa Vũng Tàu
Tuyển sinh đại học Bà Rịa Vũng Tàu - BVU
Tuyển sinh đại học Dầu Khí Việt Nam - PVU

Tuyển sinh hệ cao đẳng Bà Rịa Vũng Tàu
Tuyển sinh hệ cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu - C52
Tuyển sinh hệ trung cấp Bà Rịa Vũng Tàu
Tuyển sinh học bằng lái Xe máy, Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu

14. Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định hướng nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ các ngành, lĩnh vực

Khoa học xã hội và nhân văn

- Tăng cường nghiên cứu khoa học lịch sử, văn hóa: về vùng đất, con người và truyền thống lịch sử của Bà Rịa

- Vũng Tàu; bảo vệ, tôn vinh và phát huy chọn lọc, khai thác tiềm năng các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

- Nghiên cứu những vấn đề nổi bật về kinh tế – xã hội: các thế mạnh về kinh tế, vấn đề an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng Đảng … ở tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tổng kết thực tiễn và đề xuất chính sách, công cụ để quản lý, phát triển kinh tế –xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng đến sự phát triển bền vững của địa phương.

- Nghiên cứu đổi mới, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đánh giá việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Nghiên cứu tác động của hội nhập, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Bà Rịa – Vũng Tàu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng và phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Nghiên cứu, tham mưu bổ sung cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ; khuyến khích phát triển, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao về công tác tại tỉnh, nhất là trong các doanh nghiệp.

Khoa học và công nghệ biển

- Xây dựng tiềm lực và hệ thống khoa học và công nghệ về biển; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng về biển, các giải pháp khoa học và công nghệ mới, tiên tiến phục vụ công tác khảo sát điều tra cơ bản về tài nguyên biển và ven bờ, hải đảo, dự báo và cảnh báo môi trường biển phục vụ phòng chống ô nhiễm biển, phòng tránh thiên tai, bảo tồn tài nguyên biển, đa dạng sinh học biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biển của tỉnh.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý xói lở bờ biển và cảnh báo các ao xoáy tại các bãi tắm du lịch.

Công nghệ thông tin và truyền thông

- Tăng cường tiếp cận, triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là chuyển đổi số.

- Xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông và Internet.

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ cốt lõi như QR code, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR)… để thúc đẩy và phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số.

- Nghiên cứu các nguy cơ từ an ninh mạng, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng, ứng phó các thách thức từ không gian mạng; chuyển giao và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật an toàn, an ninh mạng.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý không gian các hoạt động kinh tế – xã hội và đô thị – nông thôn.

Công nghiệp và năng lượng

- Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến trong công nghiệp, khuyến khích phát triển sản phẩm công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát triển mạnh công nghiệp chế tạo, chế biến gắn với công nghệ thông minh, chú trọng công nghiệp xanh.

- Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nghiên cứu thiết bị ứng dụng công nghệ sau thu hoạch chế tạo gắn với công nghệ thông minh.

- Ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; ứng dụng các công nghệ và tăng cường sử dụng các thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng; phát triển công nghệ xanh, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thiết bị, phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh, kết cấu hạ tầng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, cung ứng năng lượng xanh phù hợp với định hướng, quy hoạch của tỉnh.

Tài nguyên và môi trường

- Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực công nghệ trong dự báo, quan trắc, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, công nghệ xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt thu hồi năng lượng và xử lý khí thải; triển khai dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Ứng dụng công nghệ dự báo, như dự báo chất lượng môi trường không khí xung quanh, dự báo trữ lượng nước ngầm.

- Nghiên cứu công nghệ môi trường trong xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, nhất là các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện môi trường trong sản xuất, kinh doanh; phát triển công nghệ tái chế chất thải. Dự án ứng dụng công nghệ tái chế để xử lý xỉ thép, bụi lò của các nhà máy thép.

- Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái, ứng dụng các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để hiện đại hóa công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm phát thải khí mê-tan.

Nông nghiệp

- Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo quản, chế biến sau thu hoạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chí quy định tại quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hình thành khu và các vùng nông nghiệp công nghệ cao; mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và GAP khác; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hợp tác xã, trang trại, tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, để tăng năng suất, chất lượng và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, bền vững, áp dụng quy trình sản xuất tuần hoàn, an toàn; sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; sản xuất theo chuỗi từ khâu nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mã số vùng nuôi trồng sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, gắn với phát triển công nghiệp, du lịch, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Nghiên cứu khoa học công nghệ áp dụng biện pháp phòng trừ sinh học, kiểm soát các ngoại lai xâm hại, xác định con đường lây lan của các loài ngoại lai xâm hại do tác động của biến đổi khí hậu; thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định về chống khai thác IUU;

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các giải pháp chống xói lở bờ biển, bồi tụ và xâm nhập mặn các vùng ven biển.

Giao thông vận tải

- Triển khai các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng, quản lý, bảo trì công trình giao thông; ứng dụng khoa học và công nghệ trong đầu tư xây dựng, quản lý bảo trì công trình giao thông; các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giao thông thông minh trong quản lý, điều hành các lĩnh vực trong ngành giao thông vận tải.

- Hiện đại hóa hệ thống cảng biển, quy trình công nghệ tiên tiến khai thác cảng; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ Logistics, khuyến khích áp dụng mô hình quản lý chuỗi cung ứng tiến tiến; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về phát triển dịch vụ logistics, trong đó ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong hoạt động logistics.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hạ tầng giao thông, kết nối đa phương thức, kết nối liên vùng và khu vực, hình thành hệ sinh thái logistics.

Xây dựng

- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị thông minh, nông thôn; ứng dụng công nghệ thông minh, kỹ thuật số, hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong phát triển đô thị tăng trường xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Tăng cường sử dụng các loại vật liệu xây dựng theo công nghệ tiên tiến, vật liệu xây không nung và các vật liệu khác thân thiện với môi trường trong xây dựng công trình và đô thị nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

- Ứng dụng vật liệu mới, công nghệ tiên tiến trong xây dựng công trình phòng chống thiên tai, đảm bảo bền vững, thân thiện với môi trường.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn… vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Y – dược

- Ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong trong lĩnh vực y tế; các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh; thực hiện y tế thông minh. Ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt các dịch bệnh mới, dự báo, phát hiện sớm, có biện pháp khống chế, kiểm soát trong phòng, chống dịch.

- Ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu về các vấn đề dân số của tỉnh. Chú trọng lĩnh vực công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, trẻ em.

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; các phương pháp khám và điều trị bằng y học cổ truyền.

- Tăng cường kiểm soát các loại thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học về dinh dưỡng trong nhân dân.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý giáo dục thông minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo và dạy nghề; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Du lịch

- Phát triển, định vụ thương hiệu du lịch tỉnh; phát triển đồng bộ du lịch gắn với tăng cường quản lý hoạt động du lịch văn hóa tâm kinh, lịch sử và sinh thái. Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, kinh tế ban đêm…

- Nghiên cứu, ứng dụng tăng cường giải pháp trong quy hoạch, tạo lập môi trường phát triển du lịch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao và trong quảng bá du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 -2021, định hướng đến năm 2030 và gắn với chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng 2030.

- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển du lịch thông minh, bảo đảm an toàn cho du khách; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kiến thức công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng du lịch, hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nghiên cứu, phát triển mô hình du lịch mới, phù hợp với địa phương; định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường quản lý hoạt động du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử và sinh thái, đồng thời bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiện đại; phục hồi thương hiệu các địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh trước đây.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương và tăng cường thu hút khách du lịch đến tỉnh.

Quốc phòng và an ninh

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đưa ra các giải pháp nhằm phục vụ công tác quốc phòng an ninh, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kiềm chế gia tăng, từng bước kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông của địa phương. Nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào các quá trình thu thập xử lý dữ liệu, sản xuất trang thiết bị phục vụ công tác phòng thủ dân sự; nâng cao năng lực quan trắc thời gian thực, xử lý thông tin về động đất, cảnh báo sóng thần.

15. Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đường bộ:

Ô tô
Các cửa hàng bán Ô tô mới tại Bà Rịa Vũng Tàu
Tại Bà Rịa:
Hyundai Bà Rịa
Honda Ô tô Bà Rịa Vũng Tàu
Vinfast Thanh Thành Phát Bà Rịa
Ford Bà Rịa
Kia Bà Rịa
Mitsubishi Bà Rịa Vũng Tàu
Peugeot Vũng Tàu
BMW Vũng Tàu
Nissan Bà Rịa Vũng Tàu (sắp khai trương)

Tại Vũng Tàu:
Toyota Vũng Tàu
Vinfast Vũng Tàu
Ford Vũng Tàu
Suzuki Vũng Tàu
Mazda Vũng Tàu

Tại Phú Mỹ:
MG Vũng Tàu
THACO Auto Vũng Tàu

Các cửa hàng bán Ô tô cũ tại Bà Rịa Vũng Tàu
Các cửa hàng bán phụ kiện Ô tô đồ chơi xe hơi tại Bà Rịa Vũng Tàu

Xe máy
Các cửa hàng bán Xe máy mới tại Bà Rịa Vũng Tàu
Các cửa hàng bán Xe máy cũ tại Bà Rịa Vũng Tàu

Xe đạp điện
Các cửa hàng bán Xe đạp điện mới tại Bà Rịa Vũng Tàu
Các cửa hàng bán Xe đạp điện cũ tại Bà Rịa Vũng Tàu

Xe đạp
Các cửa hàng bán Xe đạp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Phương tiện đi lại
Các tuyến xe Buýt
Xe buýt số 04: Bình Châu – Phước Bửu – Đất Đỏ – Long Điền – Bà Rịa – Vũng Tàu.
Xe buýt số 08: Bình Châu – La Gi (Bình Thuận).
Xe buýt số 15: Dầu Giây – Long Khánh – Sông Ray – Bàu Lâm – Xuyên Mộc – Hòa Hiệp.
Xe buýt số 606: Xuân Trường – Ông Đồn – Sông Ray – Bàu Lâm – Hòa Bình – Ngãi Giao – Bà Rịa – Long Hải.
Xe buýt số 611: Ngã Tư Vũng Tàu (Biên Hòa) – Long Thành – Phú Mỹ – Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các địa chỉ cho thuê xe máy tại Bà Rịa Vũng Tàu
Các địa chỉ cho thuê xe Ô tô tại Bà Rịa Vũng Tàu

Đường thủy
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 110km đường thủy nội địa, với hơn 60 cảng, bến thủy nội địa, 21 luồng sông, rạch có phương tiện thủy thường xuyên lưu thông trên các sông: Dinh, Thị Vải, Cửa Lấp, Chà Và… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 2 nghìn phương tiện thủy đang hoạt động.
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong số những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Nhu cầu về vận chuyển hàng hóa, hành khách vì thế cũng ngày càng trở nên bức thiết. Ngoài tổ chức, khai thác hiệu quả các tuyến đường bộ, đường biển, tỉnh luôn chú trọng cải tạo, nâng cấp, biến tuyến giao thông đường thủy trở thành một trong những tuyến giao thông huyết mạch của địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu và các vùng phụ cận.

Đường sắt
Ba tuyến đường sắt đô thị dự kiến được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch gồm tuyến trên đường ven biển và bao quanh khu nội thành của TP Vũng Tàu; tuyến nội - ngoại ô giữa TP Vũng Tàu và thị trấn Long Hải của huyện Long Điền và tuyến Metro kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ - Long Thành.
Theo Dự thảo quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này đề xuất đầu tư xây dựng ba tuyến đường sắt đô thị gồm hai tuyến monorail và một tuyến metro. 
Tuyến số 1 sẽ hoạt động chính trên đường ven biển và bao quanh khu nội thành của TP Vũng Tàu. Tuyến bắt đầu từ ngã ba đường Trần Phú - Lê Lợi - Nguyễn An Ninh theo đường Nguyễn An Ninh - Thùy Vân - Hạ Long - Quang Trung - Trần Phú - ngã ba đường Trần Phú - Lê Lợi khép kín tuyến. Tổng chiều dài khoảng 20 km.
Đây là tuyến phục vụ nhu cầu đi lại nhiều nhất của khách du lịch đến tắm biển, dạo chơi bên bờ biển. Địa hình dọc theo chiều dài tuyến, một cách cơ bản, là thuận lợi để bố trí ray do cao độ không chênh lệch nhiều, trừ hai điểm đổ dốc lớn giữa đường Thùy Vân và đường Hạ Long. Depot bố trí ở khu vực ngã tư đường Trần Phú - Lê Lợi - Nguyễn An Ninh, rộng 3.700 m2 ; depot thứ hai dung chung với tuyến số 2 ở khu vực ngã tư đường 2/9, rộng 6.000 m2.
Tuyến số 2 là tuyến nội - ngoại ô giữa TP Vũng Tàu và thị trấn Long Hải của huyện Long Điền. Tuyến bắt đầu Vòng Xoay Lê Hồng Phong, theo đường 3/2 (đường 51C) - ngã tư giao đường 2/9 (đường 51B) - qua cầu Cửa Lấp - đường ven biển ĐT 994 - Bình Châu.
Chiều dài tuyến là khoảng 65 km. Đây là tuyến phục đi lại chủ yếu cho khách du lịch giữa thành phố Vũng Tàu và thị trấn Long Hải của huyện Long Điền.
Khi du lịch phát triển mạnh, có thể tiếp tục kéo dài tuyến số 2 thêm khoảng 25 km bám theo đường ven biển (ĐT 994) qua khu du lịch Phước Hải của huyện Đất Đỏ, đến tận khu vui chơi - nghỉ dưỡng - du lịch Hồ Tràm ở huyện Xuyên Mộc. Depot ở đầu tuyến (dung chung với tuyến số 1) tại khu vực ngã tư đường 2/9, rộng 6.000 m2; một depot ở cuối tuyến tại thị trấn Phước Hải, rộng 4.000 m2.
Tuyến số 3 là tuyến metro kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ - Long Thành. Theo định hướng phát triển vùng Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Điền sẽ trở thành vùng động lực của tỉnh và kết nối thành trục đô thị phía tây.
Trong tương lai khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 4, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thiện có thể xem xét mở rộng dải phân cách để phát triển đường sắt đô thị dọc QL 51.
Do kinh phí xây dựng khá lớn, giai đoạn đầu để phát triển du lịch ở Vũng Tàu và phục vụ các KCN, đô thị dọc QL 51, cần xem xét đầu tư các đoàn tàu khách chất lượng cao, với vận tốc lớn, trên tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu trước, nhằm kết nối tỉnh với sân bay Long Thành, TP HCM,… thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (tuyến đường sắt chuyên dùng vận chuyển hành khách) và đường sắt cao tốc Thủ Thiêm - Nha Trang.
Bên cạnh ba tuyến đường sắt đô thị, đối với quy hoạch đường sắt quốc gia trên địa bàn tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những hạng mục giao thông huyết mạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng chiều dài tuyến là 84 km đường đôi lưu thông hai chiều, kết nối tại ga Trảng Bom thông qua tuyến tránh Biên Hòa - Vũng Tàu (Trảng Bom - Dĩ An).
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu là đường sắt quốc gia đi qua địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có khổ đường 1.435 mm, trong đó đoạn Biên Hòa - Thị Vải là đường đôi; đoạn Thị Vải - Vũng Tàu là đường đơn.
Ngoài ra, theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia trên địa bàn vùng còn có tuyến đường sắt từ Tây Ninh, Bình Phước qua Bình Dương, Đồng Nai kết nối vào tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu tạo điều kiện kết nối liên thông giữa Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh phía tây của vùng Đông Nam Bộ.

Đường hàng không
Hiện sân bay Gò Găng đang được nghiên cứu đưa vào dự thảo quy hoạch địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, với chức năng là cảng hàng không lưỡng dụng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối khu vực xung quanh sân bay đã được tính toán.
Sân bay với diện tích khoảng 248,5 ha, dự kiến nằm tại đảo Gò Găng, xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bình luận

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với chính sách về cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

Đóng lại
Phiên đấu giá đã kết thúc
phút
giây
Đã chọn
Добавить
Phiên đấu giá đã kết thúc
Ẩn thông tin
Xem tất cả
Bạn có chắc chắn muốn xóa không?